danielavital

חברה : UnitedHealth Group Incorporated

שורט
NYSE:UNH   UnitedHealth Group Incorporated
סימבול : UNH
סקטור : HEALTHCARE
מגמה ראשית : מדשדשת
קו מגמה משני: עולה
קו מגמה מינורי : יורד
ממוצעים : חיובים (פחות טוב לעסקת שורט)
אינדיקטורים : שלילים (טוב לעסקת שורט)
מחזורי מסחר : טובים

לסיכום : ניתן לראות שהמניה פרצה קו התנגדות ברמת מחירים 367.50 וחזרה כלפיי מטה , גם הקו מגמה משני נפרץ כלפיי מטה, אחכה לנר אישור משמעותי בכדי להיכנס לעסקה.
אין באמור המלצה!

תגובות