Matan_The1

הכלכלה הטורקית עדין נמצאת תחת סכנה ממשית

FX:USDTRY   דולר אמריקאי / לירה טורקית
היחלשותה של הלירה הטורקית וצעדי ההגנה הזמניים שנקט הממשל הטורקי ממחישים כי הסערה שפוקדת את כלכלת טורקיה רחוקה מסיום.
בגרף הטכני ניתן לראות את מחירה של הלירה הטורקית נגד הדולר ולהבין כי גם התיקון הטכני היה בסה"כ רגיעה זמנית, המחיר של הלירה ממשיך להחלש (גרף עולה) למרות ששיעור "ההתלהבות" פחת.
גבולות הגזרה מסומנות בדגלים ירוקים וקווים אופקיים ויהיה נכון להניח כי כל עוד אין פריצה של הגבולות גזרה כלפי מעלה או כלפי מטה מצבה של טורקיה ממשיך להיות קשה אך יציב.

בפן הכלכלי אם הלירה תמשיך להיסחר ברמות אלה הסרטן הכלכלי יחנוק את הכלכלה הטורקית במוקדם או במאוחר
(בשל עלויות גיוס הון, אמון במערכת הכלכלית, השקעות זרות ועוד....)

תגובות

צריך לחשוב מה ההשלכות של בחירת ביידן בארה"ב והאם ישפיע על הכלכלה הטורקית לטובה או לרעה
השב