thestockspicker94

נפט - ספירת גלי אליוט שורית 11-11-18

לונג
FX:USOIL   CFDs on Crude Oil (WTI)
בגרף החתיך ללא אחריות של הנפט, ניסיתי לבטא ספירה שורית על הנפט.
בהסתכל על גרף שבועי, שמסייע לזקק רעשי רקע נקודתיים, ניתן לראות שאנחנו בסיומו של גל 4 מתקן לפני מהלך אדיר של כמעט הכפלת מחיר הנפט בטווח של השנה וחצי הקרובות.
נקודת המבחן תהיה האם הנפט אכן יעצר בנקודה הנוכחים או שמא יגלוש מטה.
מבחינת ספירת גלי האליוט, שבירה של שער 55 הדולרים יכולה לסמן על ספירה שגויה אולם לשם כך אצטרך לבחון את הספירה בהגיע הרגע.
מדוע ספירה שורית ולא דובית?
א. נקבע שפל ברור בשער של 26.03$ ומאז הנפט הפך את המגמה בצורה ברורה.
ב. ישנה קורלציה טובה ויחסי פיבו בריאים בספירה של גלי מוטיב עולים, בגרף יומי, שבועי וחודשי.
ג. סיבה פונד׳ - המשק האמריקאי הפך ליצרן נפט מפצלי שמן. הדבר מכניס מקומת תעסוקה רבים, מקדם את הכלכלה האמריקאית, מוזיל עבורם את עלויות הייבוא וההסתמכות על מדינות ערב, פרס, ונצואלה, רוסיה, ניגריה ועוד..., מחזק את הכלכלה האמריקאית כמשק סגור ובלתי תלוי באחרים ובעיקר הופך את ארה״ב לשחקן משפיע בתחום האנרגיה העולמית מבחינת היכולת להשפיע על אופ״ק ועל ההחלטות שם.
מתחת ל 55$ לערך לחבית, יש האומרים 50$, אנו רואים כי הפקת הנפט מפצלי שמן אינה כדאית ולכן יש אינטרס לארה״ב לשמר את המחיר הגבוה ואף להעלות אותו.
ד. יחס דולר אינדקס למחיר הנפט - מרבית העולם תלוי בנפט - לתעשייה, תעשיית הרכב, מטוסים, רכבות, אוניות ועוד ועוד... הנפט הוא החומר שממנו מזקקים את מזהמי ומפחמי האנרגיה השונים שמאפשרים לנו לחיות בעולם מודרני ומלא קידמה....
כאשר מחיר הדולר יקר הדבר משפיע ישירות על מחיר רכישת הנפט בעולם וניתן לראות את הקרולציה ההפוכה ביניהם. שימו לב לשיאים שאליהם הגיע הדולר אינדקס לאחרונה וכיצד מחיר הנפט פשוט צלל בלמעלה מ20% במקביל לכך.
אינני יודע אם הדולר אינדקס ימשיך מעלה אולם אני טוען שיש לשים לב לקשר בינו לבין הנפט.
ה. מחיר דולר גבוה גם משפיע על היכולת של הכלכלה האמריקאית לייצא החוצה טכנלוגיה, מזון, מוצרים שונים נוספים ולכן אני צופה שהמטוטלת תתאזן בסופו של דבר מבחינת הדולר אינדקס דבר שייסיע לאמריקה לרכוש את החוב שלה במחיר זול יותר.


מספר קישורים לנושא
www.themarker.com/markets/1.5871064


il.tradingview.com/symbols/TVC-DXY/

אני לא ממליץ דבר אלא מגיש את הניתוח כרעיון לבניית תרחישי מסחר.

תעודות רלוונטיות ממונפות
לונג UWT
שורט DWT
תעודה על הנפט USOIL

בהצלחה

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.