AsafSchreiber

רעיון מעניין ללונג במנית ZTS - אין באמור המלצה

לונג
NYSE:ZTS   Zoetis Inc
כפי שאנחנו רואים נוצר נר בדמות פטיש באזור מעניין, המניה נמצאת באופן כללי במגמת עליה.
החברה מגיעה מסקטור הביוטכנולוגיה והתרופות, כך שבמידה ויהיה יום עם חדשות חיוביות בהתקדמות במאמצי הקורונה,
סיכוי לא רע שנקבל דחיפה נוספת כלפי מעלה.

תגובות