תעשיות שוק המניות — ‎ארגנטינה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
163.760B-1.93%95.966Kתעשיות תהליכים9
182.840B-0.31%378.549Kמינרלים שאינם אנרגיה1
2.468B-1.75%1.094Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
10936.971B2.04%2מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
9.389B1.11%5.704Kהפקת ייצור2
65490.550B1.17%1.716Kשרותים לצרכן2
2.810B3.03%1.000Kתעשיות תהליכים1
1350.750B-1.94%24.425Kמינרלים שאינם אנרגיה3
80.101B1.58%2.543Mשירותים תעשייתיים1
8619.869B0.68%78.179Kכלי עזר12
12.120B-1.98%648.145Kטכנולוגיה אלקטרונית1
2.502B-0.38%5.085Kבני קיימא לצרכן2
16.276B-0.13%14.414Kשירותים תעשייתיים4
93789.391B-0.06%3.157Kפיננסי4
27896.816B0.37%3.183Kפיננסי3
79516.707B0.75%5.742Kמסחר קמעונאי3
22.179B0.00%3.275Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
749.574M-0.49%10.855Kמינרלים שאינם אנרגיה1
33.416B3.37%87.824Kכלי עזר3
47.468B0.73%13.770Kהפקת ייצור1
17.697B0.00%20תעשיות תהליכים1
24053.902B0.42%610שירותי טכנולוגיה3
47970.757B-0.96%1.657Kמינרלים אנרגיה6
430243.931B0.90%7.722Kמסחר קמעונאי4
584185.270B-2.10%1.982Kשירותי טכנולוגיה4
177.528B1.71%39.436Kפיננסי6
121047.845B0.89%3.933Kפיננסי16
1039.811B-2.31%45.927Kתקשורת2
44412.581B-0.08%219טכנולוגיית בריאות2
147322.214B0.91%2.295Kבני קיימא לצרכן2
4568.511B0.38%1.822Kפיננסי1
22.488B1.34%316.158Kשירותים תעשייתיים2
20.252B-0.36%169.334Kמינרלים אנרגיה1
149.047B-1.32%121.229Kמינרלים אנרגיה2
22411.989B-0.58%808מינרלים שאינם אנרגיה2
467599.011B-0.65%4.030Kשירותי טכנולוגיה3
137214.664B-0.20%1.136Kטכנולוגיית בריאות7
1079.374B0.47%3.294Kמינרלים שאינם אנרגיה3
8.254B1.12%361שרותים לצרכן1
2.241B-0.45%8.255Kתעשיות תהליכים1
207.648B-1.20%10.074Kפיננסי6
3863.896B0.69%154.939Kפיננסי9
164165.802B0.15%3.840Kטכנולוגיה אלקטרונית3
74.876B-0.97%19.707Kתקשורת1
910.194B-0.01%141.933Kמינרלים שאינם אנרגיה2
483489.645B-1.52%14.004Kטכנולוגיה אלקטרונית2
4.293B-1.24%64.952Kהפקת ייצור1
4.900B0.00%32שירותי הפצה1
4293.748B1.08%1תקשורת1
טען עוד