תעשיות שוק המניות — ‎ארגנטינה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
161.280B0.09%50.544Kתעשיות תהליכים9
175.560B0.48%208.615Kמינרלים שאינם אנרגיה1
2.468B1.06%2.470Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
10976.101B-0.69%12מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
9.305B0.43%15.191Kהפקת ייצור2
62912.778B-0.51%2.039Kשרותים לצרכן2
2.895B0.00%761תעשיות תהליכים1
1313.570B-0.48%14.255Kמינרלים שאינם אנרגיה3
79.714B-0.40%1.264Mשירותים תעשייתיים1
11633.494B-0.21%69.785Kכלי עזר13
11.340B-2.58%492.312Kטכנולוגיה אלקטרונית1
2.389B-0.99%20.665Kבני קיימא לצרכן2
15.673B-0.91%1.477Kשירותים תעשייתיים4
96892.670B0.49%2.305Kפיננסי4
28386.440B0.52%2.217Kפיננסי3
78551.726B1.39%6.861Kמסחר קמעונאי3
21.776B1.41%6.171Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
756.922M0.49%50מינרלים שאינם אנרגיה1
33.702B0.03%10.407Kכלי עזר3
48.024B0.80%7.000Kהפקת ייצור1
17.480B0.00%20תעשיות תהליכים1
24256.660B1.94%898שירותי טכנולוגיה3
33956.341B0.75%1.315Kמינרלים אנרגיה5
420395.859B-0.02%6.646Kמסחר קמעונאי4
569352.658B0.61%1.892Kשירותי טכנולוגיה4
171.142B2.70%33.490Kפיננסי6
123936.541B1.57%3.872Kפיננסי15
405.627B0.35%23.006Kתקשורת1
43373.119B0.00%10טכנולוגיית בריאות2
150814.332B3.05%2.873Kבני קיימא לצרכן2
4610.412B1.06%74פיננסי1
22.489B0.57%71.718Kשירותים תעשייתיים2
21.477B0.37%81.779Kמינרלים אנרגיה1
139.496B-0.19%23.305Kמינרלים אנרגיה2
21569.444B-4.17%203מינרלים שאינם אנרגיה2
459040.385B-0.03%2.178Kשירותי טכנולוגיה3
139640.123B0.77%600טכנולוגיית בריאות7
1087.937B0.07%5.024Kמינרלים שאינם אנרגיה3
8.008B0.27%714שרותים לצרכן1
2.246B0.68%36.161Kתעשיות תהליכים1
199.065B-2.18%12.211Kפיננסי6
3489.411B2.45%73.050Kפיננסי8
163266.919B-1.47%5.998Kטכנולוגיה אלקטרונית3
66.476B-2.77%15.262Kתקשורת1
412.411B0.77%444.709Kמינרלים שאינם אנרגיה1
477748.288B-0.26%34.928Kטכנולוגיה אלקטרונית2
3.987B-0.99%47.391Kהפקת ייצור1
4.900B0.00%20שירותי הפצה1
4239.557B0.13%11תקשורת1
טען עוד