Take your trading to the next level נסיון חינם

החברות הגדולות ביותר, לפי שווי שוק — בורסת קנדה

שווי השוק מציג את שווי התאגיד על ידי הכפלת מחיר המניה במספר המניות הקיימות. החברות ממוינות לפי שווי השוק שלהן. כל חברה ציבורית עם שווי שוק מעל 10 מיליארד דולר נחשבת בדרך כלל לחברה גדולה. מניות גדולות הן בדרך כלל מובילות התעשייה והמגזר, ומייצגות חברות ידועות ומבוססות.

           
SHOP SHOPIFY INC
1334.82-3.83%-53.18קניה חזקה222.543K163.420B-1.655000.00מסחר קמעונאי
SHOP SHOPIFY INC
1336.68-3.17%-43.76קניה חזקה3.701K163.420B-1.655000.00מסחר קמעונאי
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
16.44-0.24%-0.04קניה9.500K131.168B2.117.8385000.00פיננסי
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
24.530.74%0.18קניה600131.168B3.127.8385000.00פיננסי
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.320.12%0.03קניה1.114K131.168B3.247.8385000.00פיננסי
RY ROYAL BANK OF CANADA
93.491.51%1.39קניה64.243K131.168B11.807.8385000.00פיננסי
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
24.450.16%0.04קניה8.500K131.168B3.137.8385000.00פיננסי
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.350.28%0.07קניה7.000K131.168B3.247.8385000.00פיננסי
RY ROYAL BANK OF CANADA
93.411.35%1.24קניה4.544M131.168B11.817.8385000.00פיננסי
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.340.20%0.05קניה3.900K131.168B3.247.8385000.00פיננסי
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.350.44%0.11קניה300131.168B3.247.8385000.00פיננסי
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.340.52%0.13קניה600131.168B3.237.8385000.00פיננסי
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
15.290.26%0.04קניה700131.168B1.957.8385000.00פיננסי
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.10-0.62%-0.15קניה4.394K131.168B3.117.8385000.00פיננסי
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
16.091.19%0.19קניה300131.168B2.047.8385000.00פיננסי
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
17.50-0.51%-0.09קניה300131.168B2.247.8385000.00פיננסי
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.30-0.04%-0.01קניה600131.168B3.247.8385000.00פיננסי
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.30-0.16%-0.04קניה1.050K131.168B3.257.8385000.00פיננסי
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.290.36%0.09קניה100131.168B3.237.8385000.00פיננסי
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.260.12%0.03קניה300131.168B3.237.8385000.00פיננסי
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.160.17%0.04קניה חזקה400131.168B3.097.8385000.00פיננסי
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
15.500.52%0.08קניה901131.168B1.987.8385000.00פיננסי
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
16.100.50%0.08קניה600131.168B2.057.8385000.00פיננסי
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
15.290.26%0.04קניה4.732K131.168B1.957.8385000.00פיננסי
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.360.28%0.07קניה400131.168B3.247.8385000.00פיננסי
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.10-0.62%-0.15קניה200131.168B3.117.8385000.00פיננסי
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
15.40-0.13%-0.02קניה100131.168B1.987.8385000.00פיננסי
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.040.38%0.09קניה15.050K131.168B3.077.8385000.00פיננסי
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
17.46-0.68%-0.12קניה4.460K131.168B2.257.8385000.00פיננסי
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.040.42%0.10קניה1.300K131.168B3.077.8385000.00פיננסי
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.250.04%0.01קניה600131.168B3.117.8385000.00פיננסי
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
16.361.43%0.23קניה400131.168B2.107.8385000.00פיננסי
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
15.300.07%0.01קניה1.600K109.352B2.695.70פיננסי
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
16.62-0.24%-0.04קניה1.000K109.352B2.935.70פיננסי
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
23.350.00%0.00קניה4.606K109.352B4.105.70פיננסי
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
22.300.41%0.09קניה90.600K109.352B3.905.70פיננסי
TD TORONTO-DOMINION BANK
61.170.86%0.52קניה10.918M109.352B10.665.70פיננסי
TD TORONTO-DOMINION BANK
61.240.91%0.55קניה135.658K109.352B10.665.70פיננסי
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
21.32-0.33%-0.07קניה5.862K109.352B3.765.70פיננסי
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
16.93-0.18%-0.03קניה500109.352B2.985.70פיננסי
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
17.57-0.23%-0.04קניה6.100K109.352B3.095.70פיננסי
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
15.60-0.06%-0.01קניה4.200K109.352B2.745.70פיננסי
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
15.300.59%0.09קניה77.990K109.352B2.675.70פיננסי
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
18.66-0.64%-0.12קניה2.161K109.352B3.305.70פיננסי
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
17.57-0.17%-0.03קניה900109.352B3.095.70פיננסי
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
15.32-0.13%-0.02קניה300109.352B2.705.70פיננסי
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
17.910.06%0.01קניה3.666K109.352B3.145.70פיננסי
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
17.88-0.28%-0.05קניה200109.352B3.155.70פיננסי
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
16.96-1.40%-0.24קניה900109.352B3.025.70פיננסי
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
22.181.14%0.25קניה675109.352B3.855.70פיננסי
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
18.70-1.48%-0.28קניה300109.352B3.335.70פיננסי
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
16.711.33%0.22קניה200109.352B2.905.70פיננסי
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
15.320.00%0.00קניה299109.352B2.695.70פיננסי
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
23.360.69%0.16קניה1.200K109.352B4.085.70פיננסי
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
15.680.97%0.15קניה1.000K109.352B2.735.70פיננסי
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
21.35-0.23%-0.05קניה900109.352B3.765.70פיננסי
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
120.270.86%1.02קניה12.441K84.750B19.336.1925975.00הוֹבָלָה
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
120.180.65%0.78קניה624.819K84.750B19.356.1925975.00הוֹבָלָה
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
11.12-0.71%-0.08מכירה חזקה3.990K84.345B11.420.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
23.35-0.55%-0.13קניה50.000K84.345B23.000.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
12.80-0.31%-0.04מכירה50084.345B12.810.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
12.151.17%0.14קניה50084.345B12.240.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
14.75-2.32%-0.35מכירה3.750K84.345B20.830.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
11.58-0.34%-0.04מכירה1.000K84.345B11.850.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
11.700.95%0.11מכירה31084.345B11.810.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
21.21-1.35%-0.29קניה10084.345B21.360.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
12.06-0.08%-0.01מכירה2.800K84.345B12.300.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
12.151.17%0.14קניה7.600K84.345B12.240.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
13.001.09%0.14מכירה20084.345B13.100.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB ENBRIDGE INC
41.22-1.03%-0.43מכירה חזקה3.829M84.345B42.460.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
17.54-0.34%-0.06ניטראלי40084.345B24.280.9911300.00
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
23.401.92%0.44קניה2.200K84.345B23.400.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB ENBRIDGE INC
41.26-0.60%-0.25מכירה חזקה99.296K84.345B42.310.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
12.750.08%0.01מכירה30084.345B12.990.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
14.95-3.55%-0.55מכירה80084.345B21.380.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
14.75-2.58%-0.39מכירה40084.345B20.890.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
12.680.40%0.05מכירה חזקה4.700K84.345B12.870.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
12.20-2.40%-0.30מכירה חזקה40084.345B12.740.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
10.600.95%0.10מכירה2.475K84.345B10.700.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
13.010.62%0.08מכירה1.611K84.345B13.180.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
11.75-0.76%-0.09מכירה10084.345B12.070.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
11.81-1.58%-0.19מכירה70084.345B12.230.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
10.80-0.55%-0.06מכירה20084.345B11.070.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
10.500.48%0.05מכירה10084.345B10.650.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
12.520.81%0.10מכירה חזקה50084.345B12.660.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
12.751.43%0.18מכירה1.035K84.345B12.810.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
14.99-2.60%-0.40מכירה7.820K84.345B21.230.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
12.19-1.14%-0.14מכירה חזקה6.756K84.345B12.570.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
10.950.83%0.09קניה4.600K84.345B11.070.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
13.25-0.60%-0.08מכירה60084.345B13.590.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
12.05-0.08%-0.01מכירה50084.345B12.290.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
16.20-1.22%-0.20ניטראלי10.310K84.345B22.620.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
16.10-1.83%-0.30ניטראלי50084.345B22.620.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
17.00-1.73%-0.30מכירה6.700K84.345B23.870.9911300.00
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
11.10-1.16%-0.13מכירה חזקה10084.345B11.450.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
13.25-0.15%-0.02מכירה חזקה3.502K84.345B13.530.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
12.520.72%0.09מכירה40084.345B12.670.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.220.74%0.17קניה1.100K84.345B23.500.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
11.800.25%0.03מכירה חזקה2.370K84.345B12.000.9911300.00שירותים תעשייתיים
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
12.001.61%0.19קניה2.700K84.345B12.040.9911300.00שירותים תעשייתיים
טען עוד
בית סורק מניות סורק מט"ח סורק מטבעות-קריפטו יומן כלכלי איך זה עובד‏ תכונות גרף מחירון הפנה חבר חוקי הבית מרכז תמיכה כלים לאתרים וברוקרים יישומונים פתרונות גרפיים ספריית גרפים קלי משקל בלוג וחדשות טוויטר‏
פרופיל הגדרות פרופיל חשבון וחיוב הפנה חבר לשוניות התמיכה שלי מרכז תמיכה רעיונות שפורסמו עוקבים עוקב הודעות פרטיות צ'אט התנתק