מגזרי שוק המניות — ‎קנדה‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.
סקטור
שווי שוק
תשואה דיבידנד קדימה %
שינוי %
ווליום/נפח מסחר
תעשיות
מניות‏
שירותי פרסום39.119B CAD1.22%+0.41%289.701K455
תקשורת153.353B CAD5.04%+0.43%2.427M312
בני קיימא לצרכן7.181B CAD1.35%+0.40%66.199K619
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא64.235B CAD2.35%+0.41%207.078K961
שרותים לצרכן123.06B CAD3.07%−0.27%415.866K951
שירותי הפצה39.583B CAD3.43%+0.57%311.493K326
טכנולוגיה אלקטרונית18.49B CAD0.38%+4.40%403.256K953
מינרלים אנרגיה403.442B CAD3.38%−0.79%8.168M3156
פיננסי1.11T CAD4.22%+0.04%2.66M12352
שירותי בריאות4.979B CAD2.34%+0.55%238.501K324
טכנולוגיית בריאות18.122B CAD0.19%+0.58%140.43K4150
שירותים תעשייתיים256.267B CAD5.53%−0.01%3.55M554
שונות28.734B CAD3.10%+0.29%196.077K21262
מינרלים שאינם אנרגיה465.961B CAD1.88%−0.19%863.441K51380
תעשיות תהליכים67.141B CAD2.37%+0.70%748.495K7128
הפקת ייצור51.953B CAD1.96%−0.07%438.387K871
מסחר קמעונאי217.587B CAD1.39%+0.20%662.993K1042
שירותי טכנולוגיה412.609B CAD0.54%+0.48%1.04M4205
הוֹבָלָה279.356B CAD1.32%−0.05%821.927K622
כלי עזר168.77B CAD4.63%+0.81%838.29K434