טיקר
מחיר
שינוי % ⁧יום1⁩
שינוי ⁧יום1⁩
דירוג טכני Technical Rating ⁧יום1⁩
ווליום/נפח מסחר ⁧יום1⁩
ווליום * מחיר ⁧יום1⁩
שווי שוק
P/E
(מרווח נטו TTM)
רווח למניה
(מרווח נטו TTM)
עובדים
EMCAISHARES V PLC
25100COP0.00%0COP
מכירה
00
IUESISHARES V PLC
38060COP0.00%0COP
מכירה
00
IUHCISHARES V PLC
46330COP0.00%0COP
מכירה
291.344M
IUITISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF
83500COP−0.26%−220COP
קניה
2.1K175.35M
IWVLISHARES IV PLC
165290COP0.00%0COP
מכירה
00
SDIAISHARES IV PLC
25610COP3.85%950COP
קניה
3.786K96.959M