מגזרי שוק המניות — ‎קולומביה‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
1854.065B0.00%1.817K13
7679.467B0.00%3.522K22
18882.480B2.550.98%37.584K12
1485.100B9.440.00%012
1433.254B14.44-1.25%9.637K11
9330319.631B0.660.47%44311
98011.789B10.314.24%10.548M22
2997439.757B3.40-0.30%9.634K820
68.759B8.810.00%011
3177988.588B2.730.00%1012
771.485B0.006.61%650.660K12
%11
6351.080B7.30-0.41%75.062K34
2916.542B1.82-0.09%50.829K411
290191.940B0.500.00%011
4669211.340B0.122.32%1.217K44
75239.822B5.36%14.408K11
96173.970B5.071.98%308.146K27
טען עוד