Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור

תעשיות שוק המניות — ‎קולומביה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
1830.593B0.00%0תעשיות תהליכים5
1485.100B0.00%0שרותים לצרכן2
7336.153B3.33%526.066Kמינרלים שאינם אנרגיה1
287.777B0.00%0תעשיות תהליכים1
32849.647B6.10%8.703Kמסחר קמעונאי1
82723.142B-0.20%89.458Kכלי עזר4
712.934B0.62%81.278Kשירותים תעשייתיים2
502558.427B1.04%8.612Kפיננסי3
5102.689B0.00%3.095Kמסחר קמעונאי1
13113.519B-0.28%146.326Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
32911.617B-1.47%403.951Kכלי עזר3
401079.424B0.00%10הפקת ייצור1
793.245B0.00%0תעשיות תהליכים1
109411.526B0.08%10.709Mמינרלים אנרגיה1
6768204.444B-6.64%1מסחר קמעונאי1
10472.461B0.85%59.417Kפיננסי3
14430.055B0.00%0פיננסי1
%שונות1
3048.894B0.00%0פיננסי1
3308590.767B0.02%139פיננסי5
68.759B0.00%0שירותי בריאות1
2018.632B0.58%70.082Kשירותי פרסום4
1704.489B-1.37%160.294Kמינרלים אנרגיה1
2851155.862B-0.40%61טכנולוגיית בריאות2
1095.240B0.08%143.967Kמינרלים שאינם אנרגיה1
5775.473B0.00%0תעשיות תהליכים1
82622.068B-0.99%88.398Kפיננסי6
%פיננסי1
17622.212B6.90%42מסחר קמעונאי1
7075.873B0.00%0תקשורת1
347.940B27.18%3.484Mמינרלים שאינם אנרגיה1
10453587.193B-0.30%71טכנולוגיה אלקטרונית1
395.452B-3.38%625.229Kתעשיות תהליכים3
1592.907B3.29%27.770Kשירותי הפצה1
674.960B-0.99%157.831Kתקשורת1
טען עוד