מניות עם הרווח הנקי הגבוה ביותר — הבורסה ההונגרית

הרווח הנקי הוא רווח של חברה ללא כל ההוצאות שלה - הוא מראה את הרווחיות האמיתית של חברה ועד כמה טוב היא מנוהלת. זהו כלי שיכול לעזור למשקיעים להבין האם כדאי להשקיע בה (אם כי זהו רק אחד מני רבים). ברשימה למטה תמצאו חברות בעלות הרווח הנקי הגבוה ביותר. אתה יכול להתחיל לעצב את אסטרטגיית ההשקעה שלך מיד.

סקירה כלליתביצועיםהערכהדיבידנדיםמינוףדוח רווח הפסדמאזןמתנדיםעוקבי-מגמה
טיקר
רווח למניה (FY)
EPS (TTM)
EPS מדולל (TTM)
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
רווח גולמי (MRQ)
רווח גולמי (FY)
הכנסה
רווח למניה מדולל (FY)
הכנסה שנתית
הכנסה
MOLMOL SHARE
731.00HUF808.54HUF806.54HUF1.12THUF266.594BHUF979.504BHUF5.959THUF723.00HUF5.959THUF526.135BHUF
OTPOTP BANK SHARE
1738.78HUF1188.99HUF1188.99HUF1.758THUF1738.27HUF1.758THUF455.592BHUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
750.65HUF751.88HUF751.88HUF185.787BHUF97.114BHUF349.273BHUF630.595BHUF750.65HUF630.595BHUF139.626BHUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
58.56HUF58.72HUF58.72HUF240.771BHUF53.772BHUF202.425BHUF700.12BHUF58.56HUF700.12BHUF58.997BHUF
4IG4IG SHARE
71.44HUF59.53HUF59.08HUF9.443BHUF3.681BHUF6.09BHUF93.653BHUF71.44HUF93.653BHUF6.958BHUF
WABERERSWABERER`S SHARE
368.44HUF349.04HUF349.04HUF26.508BHUF5.76BHUF28.393BHUF211.856BHUF368.44HUF211.856BHUF6.447BHUF
ALTEOALTEO SHARE
309.96HUF312.21HUF302.03HUF14.676BHUF3.161BHUF12.948BHUF44.249BHUF302.03HUF44.249BHUF5.855BHUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
394.99HUF411.50HUF9.779BHUF1.561BHUF8.146BHUF68.664BHUF394.97HUF68.664BHUF5.687BHUF
BIFBIF SHARE
19.69HUF3.396BHUF6.273BHUF19.69HUF6.273BHUF4.957BHUF
APPENINNAPPENINN SHARE
91.20HUF2.051BHUF2.612BHUF91.20HUF2.612BHUF4.316BHUF
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
392.70HUF392.56HUF392.56HUF5.001BHUF1.358BHUF5.334BHUF7.241BHUF392.70HUF7.241BHUF3.959BHUF
ANYANY SHARE
251.41HUF251.41HUF251.41HUF6.927BHUF2.184BHUF13.927BHUF40.658BHUF251.41HUF40.658BHUF3.607BHUF
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.95HUF8.79HUF7.175BHUF1.548BHUF4.51BHUF194.956BHUF194.956BHUF3.242BHUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
17.82HUF17.82HUF17.82HUF23.536BHUF17.74HUF23.536BHUF1.675BHUF
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
44.30HUF45.96HUF45.96HUF2.129BHUF1.008BHUF3.51BHUF14.759BHUF44.30HUF14.759BHUF1.586BHUF
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
718.00HUF1564.50HUF1564.50HUF4.252BHUF3.168BHUF4.384BHUF13.083BHUF718.00HUF13.083BHUF1.436BHUF
RABARÁBA SHARE
94.00HUF95.26HUF4.015BHUF2.719BHUF8.819BHUF46.436BHUF94.00HUF46.436BHUF1.272BHUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
54.71HUF54.03HUF54.03HUF2.584BHUF1.52BHUF6.38BHUF54.71HUF6.38BHUF897MHUF
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
132.71HUF132.71HUF132.71HUF1.108BHUF1.264BHUF2.202BHUF132.71HUF2.202BHUF796.251MHUF
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
145.46HUF1.045BHUF2.497BHUF145.46HUF2.497BHUF727.324MHUF
ENEFIENEFI SHARE
66.61HUF652KHUF1.076BHUF46.66HUF1.076BHUF595.499MHUF
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
7.61HUF7.61HUF7.61HUF490.298MHUF553.95MHUF4.763BHUF7.61HUF4.763BHUF384.28MHUF
DMKERDM-KER SHARE
1.99HUF1.99HUF1.99HUF927.023MHUF909.895MHUF16.85BHUF1.99HUF16.85BHUF250.843MHUF
GLOSTERGLOSTER SHARE
10.49HUF135.912MHUF2.311BHUF10.49HUF2.311BHUF162.66MHUF
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.63HUF37.732MHUF197.279MHUF1.63HUF197.279MHUF54.318MHUF
NUTEXNUTEX SHARE
0.28HUF450KHUF0.28HUF450KHUF26.087MHUF
EHEPEHEP SHARE
−29.75HUF−29.75HUF−29.75HUF−16.331MHUF8KHUF−29.75HUF8KHUF−16.352MHUF
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−3.82HUF−19.887MHUF259KHUF−3.82HUF259KHUF−81.781MHUF
OPUSOPUS SHARE
−9.55HUF20.80HUF20.80HUF22.542BHUF6.468BHUF2.415BHUF223.433BHUF−9.55HUF223.433BHUF−6.52BHUF