חברות עם ההכנסות הגבוהות ביותר — הבורסה ההונגרית

המניות הונגריה האלה יכולות לעזור במיוחד למשקיעים בצמיחה, שמחפשים בעיקר חברות שמגדילות את המכירות שלהן הרבה יותר מהר מכל אחד אחר. אבל היזהר, בסופו של יום ההכנסות נחשבות מעט מאוד אם העסק לעולם לא ירוויח. אז תמיד ודא שאתה עושה את המחקר המלא שלך קודם כל לפני שאתה סוחר משהו מרשימה הזו.

סקירה כלליתביצועיםהערכהדיבידנדיםמינוףדוח רווח הפסדמאזןמתנדיםעוקבי-מגמה
טיקר
רווח למניה (FY)
EPS (TTM)
EPS מדולל (TTM)
רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות
רווח גולמי (MRQ)
רווח גולמי (FY)
הכנסה
רווח למניה מדולל (FY)
הכנסה שנתית
הכנסה
MOLMOL SHARE
731.00HUF808.54HUF806.54HUF1.12THUF266.594BHUF979.504BHUF5.959THUF723.00HUF5.959THUF526.135BHUF
OTPOTP BANK SHARE
1738.78HUF1188.99HUF1188.99HUF1.758THUF1738.27HUF1.758THUF455.592BHUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
58.56HUF68.51HUF68.51HUF252.723BHUF55.736BHUF202.425BHUF700.12BHUF58.56HUF700.12BHUF58.997BHUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
750.65HUF806.44HUF806.44HUF198.787BHUF95.993BHUF349.273BHUF630.595BHUF750.65HUF630.595BHUF139.626BHUF
OPUSOPUS SHARE
−9.55HUF20.80HUF20.80HUF22.542BHUF6.468BHUF2.415BHUF223.433BHUF−9.55HUF223.433BHUF−6.52BHUF
WABERERSWABERER`S SHARE
368.44HUF349.04HUF349.04HUF26.508BHUF5.76BHUF28.393BHUF211.856BHUF368.44HUF211.856BHUF6.447BHUF
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.95HUF8.79HUF7.175BHUF1.548BHUF4.51BHUF194.956BHUF194.956BHUF3.242BHUF
4IG4IG SHARE
71.44HUF59.53HUF59.08HUF9.443BHUF3.681BHUF6.09BHUF93.653BHUF71.44HUF93.653BHUF6.958BHUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
394.99HUF411.50HUF9.779BHUF1.561BHUF8.146BHUF68.664BHUF394.97HUF68.664BHUF5.687BHUF
RABARÁBA SHARE
94.00HUF95.26HUF4.015BHUF2.719BHUF8.819BHUF46.436BHUF94.00HUF46.436BHUF1.272BHUF
ALTEOALTEO SHARE
309.96HUF312.21HUF302.03HUF14.676BHUF3.161BHUF12.948BHUF44.249BHUF302.03HUF44.249BHUF5.855BHUF
ANYANY SHARE
251.41HUF251.41HUF251.41HUF6.927BHUF2.184BHUF13.927BHUF40.658BHUF251.41HUF40.658BHUF3.607BHUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
17.82HUF17.82HUF17.82HUF23.536BHUF17.74HUF23.536BHUF1.675BHUF
DMKERDM-KER SHARE
1.99HUF1.99HUF1.99HUF927.023MHUF909.895MHUF16.85BHUF1.99HUF16.85BHUF250.843MHUF
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
44.30HUF45.96HUF45.96HUF2.129BHUF1.008BHUF3.51BHUF14.759BHUF44.30HUF14.759BHUF1.586BHUF
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
21.92HUF13.985BHUF21.92HUF13.985BHUF2.373BHUF
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
718.00HUF1564.50HUF1564.50HUF4.252BHUF3.168BHUF4.384BHUF13.083BHUF718.00HUF13.083BHUF1.436BHUF
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
392.70HUF402.48HUF402.48HUF5.061BHUF1.409BHUF5.334BHUF7.241BHUF392.70HUF7.241BHUF3.959BHUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
54.71HUF54.03HUF54.03HUF2.584BHUF1.52BHUF6.38BHUF54.71HUF6.38BHUF897MHUF
BIFBIF SHARE
19.69HUF3.396BHUF6.273BHUF19.69HUF6.273BHUF4.957BHUF
GLOSTERGLOSTER SHARE
13.70HUF13.86HUF13.86HUF680.255MHUF405.554MHUF5.009BHUF13.70HUF5.009BHUF232.485MHUF
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
7.61HUF7.61HUF7.61HUF490.298MHUF553.95MHUF4.763BHUF7.61HUF4.763BHUF384.28MHUF
APPENINNAPPENINN SHARE
91.20HUF2.051BHUF2.612BHUF91.20HUF2.612BHUF4.316BHUF
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
132.71HUF132.71HUF132.71HUF1.108BHUF1.264BHUF2.202BHUF132.71HUF2.202BHUF796.251MHUF
ORMESTERŐRMESTER SHARE
33.01HUF33.01HUF33.01HUF125.324MHUF80.427MHUF253.321MHUF1.858BHUF33.01HUF1.858BHUF80.952MHUF
ENEFIENEFI SHARE
66.61HUF652KHUF1.076BHUF46.66HUF1.076BHUF595.499MHUF
GOPDGOPD SHARE
253.64HUF8.65MHUF299.806MHUF253.64HUF299.806MHUF5.991BHUF
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.63HUF37.732MHUF197.279MHUF1.63HUF197.279MHUF54.318MHUF
NUTEXNUTEX SHARE
0.28HUF450KHUF0.28HUF450KHUF26.087MHUF
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−3.82HUF−19.887MHUF259KHUF−3.82HUF259KHUF−81.781MHUF
EHEPEHEP SHARE
−29.75HUF−29.75HUF−29.75HUF−16.331MHUF8KHUF−29.75HUF8KHUF−16.352MHUF