תעשיות שוק המניות — ‎ישראל‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
94.615M0.25%85.989Kשירותי פרסום1
34.234B0.89-0.54%53.308Kטכנולוגיה אלקטרונית9
1.028B1.23%9.221Kתעשיות תהליכים4
1.170B1.182.53%2.521Kהוֹבָלָה2
574.869M0.15%291.923Kהוֹבָלָה1
27.951B0.710.34%301.156Kכלי עזר12
605.100M0.000.91%254מינרלים שאינם אנרגיה1
12.984B4.111.04%17.067Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
702.121M2.563.92%885.498Kהפקת ייצור3
1.308B3.00-0.27%6.219Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
2.753B0.99%66.793Kטכנולוגיית בריאות11
87.789M2.36%29.875Kשרותים לצרכן1
1.272B0.00-0.17%31.005Kהפקת ייצור2
38.838M8.11%115.243Kמסחר קמעונאי1
54.103B3.93-3.87%2.611Mתעשיות תהליכים3
1.744B4.37-1.08%41.274Kתעשיות תהליכים2
17.025M-2.15%250שירותי פרסום1
1.292B0.58-0.33%6.033Kטכנולוגיה אלקטרונית4
140.883M0.91%1.105Kטכנולוגיה אלקטרונית2
11.265B0.841.22%330.667Kמינרלים שאינם אנרגיה2
1.469B5.21-0.58%8.024Kתעשיות תהליכים5
%שירותי טכנולוגיה1
199.854M-2.72%81.227Kמסחר קמעונאי1
25.442B2.57-0.10%688.544Kכלי עזר5
9.072B1.18-0.07%28.532Kהפקת ייצור12
5.257B0.03-0.53%36.989Kטכנולוגיה אלקטרונית5
1.919B7.49-0.19%5.278Kטכנולוגיה אלקטרונית6
9.317B0.00-0.73%82.179Kטכנולוגיה אלקטרונית2
1.489B6.20-0.10%1.545Kשירותי הפצה3
6.620B2.19-1.85%254.457Kבני קיימא לצרכן4
48.451B1.74-0.58%423.487Kשירותים תעשייתיים20
154.379M-0.84%30.729Kשירותים תעשייתיים1
8.675B4.60-0.67%314.144Kפיננסי13
10.503B2.280.61%24.775Kפיננסי35
4.517B3.701.46%13.785Kשירותי הפצה5
15.399B3.231.00%464.185Kמסחר קמעונאי6
216.785M-5.72%12.448Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
657.142M41.02-2.65%4.504Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
12.494B3.41-1.44%83.396Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
329.810M-0.21%6.243Kמינרלים שאינם אנרגיה1
961.474M0.007.08%6.472Kכלי עזר1
20.731B4.09-0.84%113.609Kבני קיימא לצרכן17
2.089B4.73-4.80%31.470Kשירותי בריאות1
15.194B0.00-1.40%47.136Kשרותים לצרכן6
3.818B0.000.48%758מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
149.732M0.680.00%135הפקת ייצור1
9.915B1.81-0.84%20.240Kהפקת ייצור12
2.622B2.660.08%81.521Kתעשיות תהליכים3
67.167B0.900.57%102.181Kשירותי טכנולוגיה19
167.809M3.00%201.475Kפיננסי1
2.595B1.410.48%100.686Kמינרלים אנרגיה3
127.326M0.25%22.130Kמסחר קמעונאי2
7.320B0.001.69%109.922Kשירותי טכנולוגיה7
3.978B5.56-0.25%86.118Kפיננסי5
3.829B4.400.83%22.529Kפיננסי10
2.517B2.19-0.10%1.716Mשונות123
8.922B6.951.20%505.294Kפיננסי1
447.897M3.002.64%155פיננסי1
16.291B1.47-1.67%9.104Mתקשורת3
3.017B3.03-0.06%190.754Kשירותי הפצה2
2.785B-1.03%444.268Kטכנולוגיית בריאות13
1.259B2.372.79%1.687Kשירותי בריאות3
896.432M3.462.28%14.380Kשונות2
5.013B3.192.34%30.351Kשירותי פרסום16
4.214B2.210.15%2.006Kהפקת ייצור6
955.354M5.42-1.61%1.025Kבני קיימא לצרכן1
206.273M0.07%80שרותים לצרכן1
18.419B3.360.88%260.738Kפיננסי6
33.642B1.40-0.88%1.390Mמינרלים אנרגיה13
10.150B3.03-1.38%4.281Mמינרלים אנרגיה4
2.017B0.00-6.47%79.931Kשרותים לצרכן4
176.491M5.16%464.128Kבני קיימא לצרכן1
27.058M12.37%159.165Kמינרלים שאינם אנרגיה2
1.401B1.401.36%4.067Kהוֹבָלָה4
12.088B2.090.17%83.276Kשירותי טכנולוגיה25
441.333M3.022.53%873שירותי פרסום1
29.724B0.68%2.131Mטכנולוגיית בריאות1
7.668B0.131.54%943.550Kטכנולוגיית בריאות9
161.291M-1.41%84.549Kטכנולוגיית בריאות5
5.533B0.000.00%864.191Kפיננסי1
50.255M-0.79%20.324Kשרותים לצרכן1
2.067B4.18-1.01%9.284Kתעשיות תהליכים2
126.877B1.96-0.40%111.278Kפיננסי52
23.058B4.03-0.51%693.586Kפיננסי11
151.954B4.05-1.08%5.974Mפיננסי7
185.661M-1.07%295שרותים לצרכן1
17.661B0.12%212.094Kטכנולוגיה אלקטרונית1
373.969M0.002.04%4.995Kמסחר קמעונאי1
1.252B1.000.26%5.894Kמינרלים שאינם אנרגיה3
5.106B1.030.96%57.629Kטכנולוגיה אלקטרונית6
1.461B0.271.17%11.803Kתעשיות תהליכים4
4.236B1.03-2.29%24.891Kהוֹבָלָה2
2.621B1.210.01%7.927Kהפקת ייצור2
15.908B8.920.81%38.923Kשירותי הפצה15
7.798B0.190.98%150.299Kתקשורת3
טען עוד