תעשיות שוק המניות — ‎ישראל‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
88.164M-0.27%158.573Kשירותי פרסום1
23.868B-0.06%21.837Kטכנולוגיה אלקטרונית8
995.486M0.88%8.907Kתעשיות תהליכים4
1.020B1.08%13.470Kהוֹבָלָה2
599.588M0.68%1.098Mהוֹבָלָה1
27.578B-1.48%144.901Kכלי עזר12
683.818M-0.54%192מינרלים שאינם אנרגיה1
13.174B0.54%6.064Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
675.884M-0.01%70.817Kהפקת ייצור2
252.755M-0.10%1.075Kבני קיימא לצרכן1
1.578B-0.68%1.214Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
5.690B3.51%51.832Kטכנולוגיית בריאות15
136.400M0.58%28.957Kשרותים לצרכן1
818.710M-0.60%30.976Kהפקת ייצור2
112.811M-2.96%132.761Kמסחר קמעונאי1
36.935B0.36%731.439Kתעשיות תהליכים2
1.417B1.91%44.387Kתעשיות תהליכים2
24.063M0.02%1.011Kשירותי פרסום1
2.301B-4.18%41.800Kטכנולוגיה אלקטרונית4
171.129M-0.50%5.577Kטכנולוגיה אלקטרונית2
9.198B-0.27%103.366Kמינרלים שאינם אנרגיה2
1.848B2.82%71.913Kתעשיות תהליכים6
305.629M0.46%213.517Kמסחר קמעונאי1
20.487B2.57%469.982Kכלי עזר5
9.649B0.22%15.661Kהפקת ייצור9
7.583B1.34%21.279Kטכנולוגיה אלקטרונית5
2.501B-1.56%36.531Kטכנולוגיה אלקטרונית7
9.642B0.44%32.042Kטכנולוגיה אלקטרונית2
1.296B-0.09%3.888Kשירותי הפצה3
9.211B0.29%58.473Kבני קיימא לצרכן4
36.414B0.48%331.974Kשירותים תעשייתיים18
211.312M-0.39%165.866Kשירותים תעשייתיים1
8.222B1.45%64.957Kפיננסי12
9.727B0.94%60.880Kפיננסי30
4.160B1.52%20.797Kשירותי הפצה5
22.849B0.99%169.679Kמסחר קמעונאי8
292.295M3.04%1.092Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
582.499M-10.18%18.740Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
13.213B1.52%55.712Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7
538.631M5.04%88.861Kמינרלים שאינם אנרגיה1
1.102B1.64%501כלי עזר1
33.835B1.08%43.696Kבני קיימא לצרכן21
3.299B0.61%3.628Kשירותי בריאות1
12.283B0.71%25.030Kשרותים לצרכן6
4.766B0.38%1.185Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
126.822M0.64%1.088Kהפקת ייצור1
6.263B-1.88%39.551Kהפקת ייצור10
1.867B0.67%17.774Kתעשיות תהליכים4
83.907B-2.69%42.649Kשירותי טכנולוגיה19
337.788M0.67%28.723Kפיננסי1
1.892B0.95%58.300Kמינרלים אנרגיה4
121.049M-0.15%1.169Kמסחר קמעונאי1
18.056B3.03%21.480Kשירותי טכנולוגיה7
3.875B0.54%48.206Kפיננסי5
5.972B0.62%213.814Kפיננסי8
1.823B0.64%3.983Mשונות5
9.001B2.78%443.396Kפיננסי1
353.846M0.57%271פיננסי1
11.215B2.83%2.494Mתקשורת2
2.744B0.47%79.195Kשירותי הפצה2
6.674B-0.34%236.219Kטכנולוגיית בריאות15
333.747M0.59%1.517Kשירותי בריאות2
818.716M-2.18%10.569Kשונות2
5.457B1.54%38.882Kשירותי פרסום12
3.911B-1.50%15.744Kהפקת ייצור5
935.125M1.18%1.537Kבני קיימא לצרכן1
194.438M-0.03%1.199Kשרותים לצרכן1
19.348B0.99%122.942Kפיננסי6
21.749B0.87%462.646Kמינרלים אנרגיה15
6.852B0.59%3.327Mמינרלים אנרגיה3
1.486B-1.08%8.391Kשרותים לצרכן4
208.103M9.90%3.566Mבני קיימא לצרכן1
116.601M0.63%2.936Kמינרלים שאינם אנרגיה2
2.582B1.17%32.600Kהוֹבָלָה5
15.264B0.23%53.980Kשירותי טכנולוגיה23
451.848M1.18%4.608Kשירותי פרסום1
32.972B-2.07%694.526Kטכנולוגיית בריאות1
9.140B8.68%603.447Kטכנולוגיית בריאות3
21.626B-4.07%70.055Kטכנולוגיית בריאות6
4.948B2.22%1.093Mפיננסי1
43.509M1.17%26.367Kשרותים לצרכן1
1.857B0.36%3.592Kתעשיות תהליכים2
130.092B0.58%81.007Kפיננסי47
22.584B-1.17%1.937Mפיננסי10
144.095B-0.43%972.391Kפיננסי7
142.101M0.00%354שרותים לצרכן1
10.080B5.61%198.426Kטכנולוגיה אלקטרונית1
204.492M1.96%22.020Kשירותי בריאות1
433.562M5.50%3.348Kמסחר קמעונאי1
97.994M1.84%376.901Kתקשורת2
1.056B-0.38%4.221Kמינרלים שאינם אנרגיה4
8.183B0.54%39.701Kטכנולוגיה אלקטרונית6
2.018B0.94%12.112Kתעשיות תהליכים4
3.955B1.71%6.102Kהוֹבָלָה2
1.912B0.30%5.624Kהפקת ייצור2
22.298B0.82%46.906Kשירותי הפצה17
4.301B3.96%231.291Kתקשורת3
טען עוד