מגזרי שוק המניות — ‎ישראל‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
6.021B1.48%37.911K415
15.614B3.13%1.857M37
44.444B0.95%62.121K528
33.607B0.68%24.841K624
14.285B0.51%22.771K614
30.498B0.85%44.421K427
64.329B0.94%54.485K835
30.494B0.81%1.081M322
358.557B0.19%582.306K12129
3.837B0.68%4.425K34
76.103B-0.78%417.886K540
36.625B0.48%331.015K219
2.642B-0.24%2.752M27
11.594B-0.04%86.563K510
46.938B0.55%581.291K724
23.358B-0.66%23.313K731
23.822B1.04%166.183K512
117.226B-1.43%40.864K349
8.156B1.38%95.707K410
49.167B0.28%277.117K318
טען עוד