תעשיות שוק המניות — ‎איטליה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
220.012M-1.62%56.016Kשירותי פרסום4
143.558B-0.38%89.002Kטכנולוגיה אלקטרונית4
640.989M0.82%7.642Kתעשיות תהליכים1
87.270B-0.93%216.654Kהוֹבָלָה2
10.196B1.41%112.779Kהוֹבָלָה2
6.952B-1.51%466.308Kכלי עזר5
606.700B-1.95%28.108Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16
46.032M0.00%558מסחר קמעונאי2
28.250B-0.15%53.930Kהפקת ייצור5
5.212B0.92%1.248Mבני קיימא לצרכן1
121.203B-1.35%223.456Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
180.652B-0.21%85טכנולוגיית בריאות3
7.992B0.08%1.236Mשרותים לצרכן4
32.734B-0.01%244הפקת ייצור3
71.538B0.19%535תעשיות תהליכים2
70.316B-0.94%1.626Kתעשיות תהליכים2
619.771M1.91%725.136Kשירותי פרסום3
668.789M-1.03%242.098Kטכנולוגיה אלקטרונית2
20.642B0.51%84.553Kמינרלים שאינם אנרגיה7
24.833M0.00%50מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
1.669B-0.63%10.747Kתעשיות תהליכים3
4.102B0.48%4.266Mשירותים תעשייתיים2
2.833B-0.17%114.526Kשירותי טכנולוגיה4
247.334B-1.05%7.909Mכלי עזר20
110.888B-1.73%29.330Kהפקת ייצור8
99.953M0.57%1.890Kטכנולוגיה אלקטרונית2
3.440B-1.72%80.690Kטכנולוגיה אלקטרונית6
148.758M0.48%31.679Kטכנולוגיה אלקטרונית1
613.130M-3.30%357.284Kשירותי הפצה1
424.970M-1.95%141.954Kמסחר קמעונאי1
5.343B-2.83%154.127Kבני קיימא לצרכן3
57.504B-0.07%54.761Kשירותים תעשייתיים10
799.202M2.67%61.062Kפיננסי3
53.303B2.16%58.025Kפיננסי8
1.480B0.00%31.343Kשירותי הפצה4
41.456B-0.01%638מסחר קמעונאי2
39.393B-1.26%5.821Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
332.799M0.51%17.469Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
155.824M-0.07%68.013Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
35.238M-0.83%39.000Kמינרלים שאינם אנרגיה1
21.964B-2.59%7.051Mכלי עזר4
552.449M0.77%34.493Kבני קיימא לצרכן8
522.519M-0.69%28.785Kשירותי בריאות1
8.998M0.00%0שרותים לצרכן1
240.574B-2.01%105מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
120.075B-0.88%50הפקת ייצור1
324.751B-1.61%4.280Kהפקת ייצור23
47.763M1.21%14.001Kתעשיות תהליכים1
4.579B-0.81%46.776Kשירותי טכנולוגיה13
93.881M-0.91%3.150Kפיננסי2
159.514B0.43%3.020Mמינרלים אנרגיה3
1474.233B-0.19%648מסחר קמעונאי4
4270.655B-0.01%402שירותי טכנולוגיה10
28.374B-1.40%13.774Kפיננסי3
16.816B0.08%204.009Kפיננסי7
53.642M0.48%9.811Kשונות2
286.413B0.69%15.406Mפיננסי14
118.212B-0.43%63.600Kתקשורת5
120.439M0.91%496.648Kהוֹבָלָה1
11.407B0.55%1.463Kשרותים לצרכן1
157.650B-2.38%44.319Kטכנולוגיית בריאות8
17.998B0.00%20שירותי בריאות2
21.218M-1.28%10.000Kהפקת ייצור1
24.722M0.97%66.400Kשונות1
9.861B-2.27%55.319Kשירותי פרסום20
2.603B-1.01%74.012Kהפקת ייצור3
874.728B1.36%637.583Kבני קיימא לצרכן10
1.619B-0.60%1.022Mשרותים לצרכן13
224.511B0.44%887.539Kפיננסי10
503.947M-1.72%100.494Kהפקת ייצור1
754.554M2.30%18.516Mמינרלים אנרגיה1
4.198B2.98%3.429Kשרותים לצרכן3
173.339M-1.38%5.966Kבני קיימא לצרכן3
2.769B1.75%19.919Kמינרלים שאינם אנרגיה3
16.341B-0.34%1.238Mהוֹבָלָה6
2082.200B-0.72%13.618Kשירותי טכנולוגיה18
150.901M2.69%10.195Kשירותי פרסום1
202.545B-1.34%7.531Kטכנולוגיית בריאות8
45.867B0.03%6.719Kטכנולוגיית בריאות4
744.410M-0.21%177.373Kשרותים לצרכן5
551.970M-0.06%48.594Kשרותים לצרכן6
606.184M-0.56%337.279Kתעשיות תהליכים2
276.163M0.79%2.099Mהוֹבָלָה1
42.053B-0.03%14.452Kפיננסי15
7.219B1.76%1.946Kפיננסי3
3.620B0.52%306.874Kבני קיימא לצרכן3
73.553B0.29%1.215Mפיננסי14
117.229B0.61%71.391Kשרותים לצרכן3
929.817B-0.95%59.977Kטכנולוגיה אלקטרונית9
64.480M-0.47%2.013Kשירותי בריאות1
%מסחר קמעונאי1
38.984B-0.20%24.881Mתקשורת9
15.662B-0.07%2.257Mמינרלים שאינם אנרגיה3
2095.019B-0.22%4.529Kטכנולוגיה אלקטרונית3
376.970M-0.82%52.720Kתעשיות תהליכים1
568.729M-0.16%78.790Kבני קיימא לצרכן2
22.670B-0.33%2.317Mהפקת ייצור6
42.656M-0.99%12.012Kשירותי הפצה2
טען עוד