Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. התחל לסחור

מניות מתחת לערכן — הבורסה הליטאית

בניגוד לקניית יתר, במכירת יתר מחירי המניות ירדו באופן משמעותי. המניה יכולה לאבד מערכה כתוצאה ממכירה גדולה. תרחיש נוסף הוא כאשר קונים גדולים מבטלים את הוראות הקניה לפני הרכישה הבאה במחיר טוב יותר. סוחרים ומשקיעים צריכים לזהות את הסיבות לירידת מחירים כזו כדי לקבל החלטה מושכלת.

            
SNG1L SNAIGE
0.20-0.51%-0.00מכירה1.535K300.867.806M-0.01528.00בני קיימא לצרכן
טען עוד