תעשיות שוק המניות — ‎פרו‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
314.914B-13.62%65טכנולוגיה אלקטרונית1
1.825B55.11-0.12%8.588Kתעשיות תהליכים6
164.473B2.894.31%66הוֹבָלָה1
33.428B4.37%100הוֹבָלָה1
59.154B6.30-2.84%1.675Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4
975.382B3.10-10.99%28מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
195.281B-7.99%84טכנולוגיית בריאות1
52.160B4.78-12.89%800שרותים לצרכן1
734.582B0.20%15שרותים לצרכן1
127.486B1.11%383שרותים לצרכן1
6.882B0.00-3.14%95.594Kמינרלים שאינם אנרגיה4
524.193B2.19-1.08%74מסחר קמעונאי1
18.116B3.76-1.03%4.805Kכלי עזר6
54.220M2.98-4.65%7.661Kהפקת ייצור2
610.342M0.00%14.513Kשירותים תעשייתיים1
%פיננסי1
251.721M0.000.00%25פיננסי1
14.730B4.020.29%2.492Kמסחר קמעונאי1
9.720B17.270.44%283.168Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
596.412M22.580.00%7.944Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
620.626M19.155.00%50.000Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
37.650B0.00%120שרותים לצרכן1
1234.880B2.81-2.18%289מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
294.185B0.47-28.42%105הפקת ייצור1
1577.163B3.699.41%500מינרלים אנרגיה1
4900.143B5.51%134מסחר קמעונאי1
12494.963B2.25%69שירותי טכנולוגיה4
343.242B4.59-2.47%10.402Kפיננסי3
365.337B3.44-18.93%186פיננסי2
%שונות4
1.173B0.00%5.000Kפיננסי1
2470.988B3.33-2.92%1.467Kפיננסי3
%תקשורת
1943.850B1.264.64%15שירותי בריאות1
3.661B0.00-0.26%113.757Kהפקת ייצור1
1951.888B0.633.95%82שירותי פרסום2
3312.059B0.06-3.24%42בני קיימא לצרכן2
2483.715B-4.17%9.000Kפיננסי1
383.266B4.781.85%5.772Kמינרלים שאינם אנרגיה11
185.567M2.22%660.337Kהוֹבָלָה1
8627.850B0.933.04%47שירותי טכנולוגיה4
603.978B3.030.00%49טכנולוגיית בריאות1
128.387B2.447.60%1.349Kמינרלים שאינם אנרגיה9
%שרותים לצרכן
33.119M-10.71%146.026Kפיננסי1
111.983B4.94-0.66%311.683Kפיננסי7
1754.099B1.452.31%102טכנולוגיה אלקטרונית2
80.014B0.00-10.14%2.955Kתקשורת1
10.534B2.76-0.05%18.407Kמינרלים שאינם אנרגיה5
9326.463B0.630.96%96טכנולוגיה אלקטרונית1
199.489M6.08-5.57%180.536Kתעשיות תהליכים3
%הפקת ייצור
2.129B11.550.44%311.536Kשירותי הפצה1
טען עוד