תעשיות שוק המניות — ‎רוסיה‏‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
456.176B-1.11%2.291Mטכנולוגיה אלקטרונית4
300.885B0.67%105.597Kתעשיות תהליכים3
192.146B0.21%4.523Mהוֹבָלָה2
1241.117B0.68%55.037Mמינרלים שאינם אנרגיה1
100.090B-0.75%2.852Mמסחר קמעונאי1
5.368B-0.69%2.728Kהפקת ייצור2
51.310B1.64%18.083Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
7.969B0.72%344.184Kטכנולוגיית בריאות2
76.300M0.37%834.000Kשרותים לצרכן1
2.055B0.78%1.887Mהפקת ייצור1
1082.994B1.66%110.486Kתעשיות תהליכים2
971.341M-2.79%139.000Kתעשיות תהליכים1
651.456B0.32%96.757Kתעשיות תהליכים5
1012.100B1.16%1.308Mמינרלים אנרגיה4
168.667B3.57%92.681Mתעשיות תהליכים1
41.375B0.15%50.595Kשירותי טכנולוגיה1
545.610B-2.70%166.697Kמסחר קמעונאי1
103.621B0.26%70.790Kמסחר קמעונאי1
2807.284B1.12%243.559Mכלי עזר74
4.453B-0.27%61.550Kטכנולוגיה אלקטרונית1
110.881B1.20%321.145Kמסחר קמעונאי1
26.740B-0.26%3.550Kשירותים תעשייתיים1
48.004B0.05%440פיננסי1
176.115B2.53%223.067Kפיננסי3
1403.917B-0.41%234.970Kמסחר קמעונאי4
48.332B0.18%12.910Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
3.788B0.00%950מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
4.148B1.16%2כלי עזר1
1.995B-0.11%28בני קיימא לצרכן2
849.454B0.39%3.258Mבני קיימא לצרכן2
64.296B-1.90%25.381Kשירותי בריאות1
775.920M-0.47%105.900Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
46.530M-2.50%14.380Kהפקת ייצור2
14.500B0.30%251.446Kהפקת ייצור4
114.544B1.71%2.721Mפיננסי1
32315.526B-0.33%16.298Mמינרלים אנרגיה9
694.489B3.23%301.983Kמסחר קמעונאי1
2496.424B0.50%333.874Kשירותי טכנולוגיה4
421.931B-1.20%9.503Mפיננסי1
908.818M0.54%448.000Kפיננסי1
6.050B-0.90%7.320Kשונות18
3.426B-0.88%180פיננסי1
291.300B-0.54%1.030Mהוֹבָלָה2
91.620B0.59%47.456Kשירותי בריאות1
9.224B0.48%29הפקת ייצור1
3.217B-0.42%669.721Kשירותי פרסום4
486.305B0.20%96.900Kהפקת ייצור3
19.101B0.67%20.967Kבני קיימא לצרכן2
1158.807B-0.97%4.098Kשירותים תעשייתיים1
2904.960B-0.07%1.156Mמינרלים אנרגיה9
39.432B-0.12%16.832Kמינרלים אנרגיה4
117.343B-0.54%278.850Kשירותים תעשייתיים3
5010.857B-1.55%13.163Mמינרלים שאינם אנרגיה7
179.582B0.39%2.996Mהוֹבָלָה2
1.803B-0.75%2.653Mטכנולוגיית בריאות1
2624.925B0.98%1.022Mמינרלים שאינם אנרגיה9
104.744B4.61%283.380Kהוֹבָלָה1
475.469B-0.19%22.846Kפיננסי6
19443.463B-1.93%923.054Mפיננסי12
1.203B0.27%3.030Kשרותים לצרכן1
1018.229B1.10%585.878Kתקשורת9
3587.922B3.52%13.088Mמינרלים שאינם אנרגיה9
2.980B1.67%24.125Kהוֹבָלָה2
95.803B10.67%2.762Mהפקת ייצור8
1.091B0.15%2.003Mשירותי הפצה3
818.669B0.22%16.253Mתקשורת3
טען עוד