תעשיות שוק המניות — ‎רוסיה‏‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
440.287B-0.86%1.220Mטכנולוגיה אלקטרונית4
300.875B0.18%21.862Kתעשיות תהליכים3
185.350B0.90%2.811Mהוֹבָלָה2
1101.190B1.19%10.709Mמינרלים שאינם אנרגיה1
96.262B0.79%316.120Kמסחר קמעונאי1
5.267B0.31%9.747Kהפקת ייצור2
49.409B0.75%3.182Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
8.109B1.26%83.276Kטכנולוגיית בריאות2
77.140M0.00%48.000Kשרותים לצרכן1
2.208B-6.83%4.696Mהפקת ייצור1
889.359B1.81%33.361Kתעשיות תהליכים2
4.132B0.54%29.500Kתעשיות תהליכים1
697.065B-0.71%107.468Kתעשיות תהליכים5
832.383B2.22%364.928Kמינרלים אנרגיה4
137.758B0.91%2.218Mתעשיות תהליכים1
37.100B0.77%12.174Kשירותי טכנולוגיה1
521.313B-0.63%54.584Kמסחר קמעונאי1
103.392B0.18%22.350Kמסחר קמעונאי1
2542.844B0.64%62.900Mכלי עזר74
4.587B0.00%43.810Kטכנולוגיה אלקטרונית1
108.436B-0.13%57.057Kמסחר קמעונאי1
25.907B0.28%5.350Kשירותים תעשייתיים1
48.853B-0.05%130פיננסי1
185.416B0.33%12.888Kפיננסי3
1334.934B0.75%62.813Kמסחר קמעונאי4
41.038B3.44%23.850Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
3.738B-0.37%60מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
4.233B-1.69%2כלי עזר1
1.949B0.27%2בני קיימא לצרכן2
1025.649B1.32%134.950Kבני קיימא לצרכן2
65.079B1.12%9.545Kשירותי בריאות1
787.815M-0.35%27.500Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
46.765M0.00%1.750Kהפקת ייצור2
14.332B0.20%57.896Kהפקת ייצור4
111.117B0.53%1.238Mפיננסי1
29413.167B1.37%7.820Mמינרלים אנרגיה9
763.927B0.42%19.500Kמסחר קמעונאי1
2656.891B0.33%60.334Kשירותי טכנולוגיה4
416.081B0.38%1.454Mפיננסי1
934.820M-0.69%25.000Kפיננסי1
6.137B0.53%500שונות18
3.486B-0.88%50פיננסי1
286.955B-0.85%1.103Mהוֹבָלָה2
94.230B-0.75%18.496Kשירותי בריאות1
8.950B-0.61%4הפקת ייצור1
3.503B-0.80%150.519Kשירותי פרסום4
508.972B0.16%27.562Kהפקת ייצור3
18.980B0.76%979בני קיימא לצרכן2
1210.640B1.13%545שירותים תעשייתיים1
2560.136B1.39%584.483Kמינרלים אנרגיה9
37.614B1.25%17.065Kמינרלים אנרגיה4
117.783B0.96%518.585Kשירותים תעשייתיים3
5170.628B0.46%1.282Mמינרלים שאינם אנרגיה7
185.222B1.34%1.315Mהוֹבָלָה2
1.860B-0.33%266.900Kטכנולוגיית בריאות1
2488.629B-0.92%359.557Kמינרלים שאינם אנרגיה9
96.895B1.67%73.510Kהוֹבָלָה1
527.311B2.32%132.305Kפיננסי6
17412.429B-0.23%518.012Mפיננסי13
1.252B-0.26%470שרותים לצרכן1
1015.426B-0.20%419.130Kתקשורת9
3703.382B0.70%5.980Mמינרלים שאינם אנרגיה9
2.929B-0.34%19.345Kהוֹבָלָה2
90.591B-1.72%86.908Kהפקת ייצור8
1.075B-2.66%316.598Kשירותי הפצה3
851.020B0.46%4.535Mתקשורת2
טען עוד