תעשיות שוק המניות — ‎צפון אפריקה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
17.609B-0.54%165.023Kתעשיות תהליכים8
43.029B-1.38%1.150Mהוֹבָלָה6
8.957B-5.81%1.682Mכלי עזר1
784.851M-2.05%540.070Kמינרלים שאינם אנרגיה1
161.274M-14.69%15.334Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
177.820B-1.59%2.386Mמסחר קמעונאי4
5.610B-0.76%115.311Kהפקת ייצור1
1717.190B0.05%387.848Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
253.083M1.89%1.111Mטכנולוגיית בריאות1
213.924M0.00%19שרותים לצרכן1
279.596M-13.89%949.894Kהפקת ייצור1
47.887B-1.02%1.717Mשרותים לצרכן1
14.435B-1.46%202.860Kשרותים לצרכן2
19.601B-1.67%284.531Kתעשיות תהליכים2
282.370B-0.25%994.171Kתעשיות תהליכים4
45.225B-2.76%2.602Mמינרלים אנרגיה3
254.436M-5.08%2.295Mטכנולוגיה אלקטרונית1
12.789B-2.56%6.115Mמינרלים שאינם אנרגיה2
6.982B-3.42%1.169Mתעשיות תהליכים3
88.555B-1.17%11.195Mמסחר קמעונאי2
98.279B-0.67%791.489Kמסחר קמעונאי2
25.395B-5.30%530.412Kכלי עזר1
193.113M-5.94%2.350Kהפקת ייצור1
915.264M0.43%464.269Kטכנולוגיה אלקטרונית2
85.290M8.11%117.727Kטכנולוגיה אלקטרונית1
1.776B-0.13%41.887Kשירותי הפצה1
2.750B-4.40%793מסחר קמעונאי1
21.673B-0.38%5.245Mשירותים תעשייתיים8
73.839B-4.42%298.121Kפיננסי6
275.989B-3.04%6.794Mפיננסי21
106.148B-0.82%729.480Kשירותי הפצה1
128.494B-0.86%1.516Mמסחר קמעונאי3
104.719B0.75%1.323Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
19.292B-0.98%37.617Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
29.310B-2.00%2.427Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
28.186B7.92%5.386Kכלי עזר1
343.950M-15.33%32.822Kבני קיימא לצרכן1
106.828B-2.70%2.044Mשירותי בריאות4
12.009B-2.92%445.761Kשרותים לצרכן3
13.840M0.00%11.000Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
54.872B-1.15%54.854Kשירותי טכנולוגיה12
2.613B-1.18%71.510Kמינרלים אנרגיה1
1002.158B-3.18%1.077Mשירותי טכנולוגיה1
81.990B-1.86%999.126Kפיננסי5
221.763B-1.04%893.494Kפיננסי10
24.091B1.68%71.653Kשונות82
110.089B-5.10%1.961Mפיננסי2
460.055B-2.73%10.669Mפיננסי2
19.513B-1.03%852.765Kתקשורת3
9.055B-3.82%581.459Kהוֹבָלָה3
3.101B-1.85%218.961Kשירותי בריאות1
642.822M5.90%391.466Kהפקת ייצור1
15.787B0.03%293.742Kשונות3
17.437B2.40%442.871Kשירותי פרסום8
47.106B14.47%7.804Mפיננסי1
2.062B13.64%1.405Kמינרלים אנרגיה1
6.637B-2.70%401.936Kשרותים לצרכן1
4188.957B-2.70%4.755Mמינרלים שאינם אנרגיה16
1.160B-4.50%20.382Kהוֹבָלָה1
2477.280B-1.72%2.332Mשירותי טכנולוגיה4
1.125B0.14%48.048Kשירותי פרסום3
115.460B0.78%1.778Mטכנולוגיית בריאות3
549.546B0.79%7.258Mמינרלים שאינם אנרגיה14
26.241B-0.04%61.071Kפיננסי1
3.061B-0.85%1.348Mשרותים לצרכן1
208.100B-4.04%1.112Mתעשיות תהליכים2
147.046B-0.66%1.146Mפיננסי14
300.564B-1.92%3.667Mפיננסי30
630.040B-1.30%1.899Mפיננסי4
2.802B-0.75%123.624Kשרותים לצרכן3
111.671B-1.11%2.119Mמסחר קמעונאי8
183.214B-3.87%589.765Kמינרלים שאינם אנרגיה3
545.415M0.72%302.592Kטכנולוגיה אלקטרונית2
3.284B4.73%174תעשיות תהליכים3
1232.520B-0.61%754.717Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
75.583B-1.84%502.956Kשירותי הפצה10
472.218B-3.67%3.072Mתקשורת3
טען עוד