מגזרי שוק המניות — ‎צפון אפריקה‎

הטבלה שלהלן מציגה סקטורים יחד עם סקירה כללית ומדדי הביצועים שלהם כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות. חקור מגזרים שונים כדי למצוא מניות מבטיחות.

         
22.798B4.150.15%277.527K311
474.351B3.890.70%2.399M36
7.683B6.20-1.47%391.098K11
3653.146B3.19-1.36%673.628K611
221.770B2.56-1.55%787.770K812
1508.038B4.081.73%4.424M215
1.149B3.952.01%2.286M33
60.488B11.051.45%575.565K36
2721.630B4.99-1.24%3.306M1189
119.804B1.04-1.15%1.703M14
73.106B2.44-1.64%802.695K24
17.859B1.76-0.17%86.604K18
4.977B9.28-1.01%108.735K287
5099.126B8.611.15%1.064M535
592.294B5.94-0.28%680.766K616
8.698B2.91-1.66%56.102K45
625.375B3.28-1.45%2.040M618
2115.075B0.43-0.15%1.424M314
46.279B6.06-2.29%675.315K38
69.482B15.300.99%532.127K22
טען עוד