תעשיות שוק המניות — ‎טורקיה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

         
%שירותי פרסום1
54.401B0.85-2.77%46.693Mטכנולוגיה אלקטרונית1
19.095B0.02-0.83%796.175Kתעשיות תהליכים10
38.143M1.05%84.684Kהוֹבָלָה1
87.421B-3.51%96.728Mהוֹבָלָה2
12.031B0.58-2.77%4.181Mכלי עזר6
745.275M4.25-2.49%1.601Mמינרלים שאינם אנרגיה1
11.030B2.66-0.88%2.893Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11
27.684B1.472.33%369.896Kהפקת ייצור8
14.597B4.24-3.24%1.052Mבני קיימא לצרכן2
23.934B7.930.00%2.189Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
48.479B1.36-0.55%753.718Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
3.530B8.66-2.21%1.913Mטכנולוגיית בריאות2
10.961B2.100.86%1.687Mהפקת ייצור7
4.212B0.71-2.50%759.233Kתעשיות תהליכים2
29.881B0.17-3.08%15.155Mתעשיות תהליכים2
50.987B0.05-1.09%29.041Mתעשיות תהליכים6
11.729B0.14-3.84%9.570Mשירותי פרסום4
902.280M0.11%101.416Kטכנולוגיה אלקטרונית1
988.344M3.39%453.705Kטכנולוגיה אלקטרונית1
61.380B1.04-1.49%3.403Mמינרלים שאינם אנרגיה18
%מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
18.458B0.94-2.97%1.656Mתעשיות תהליכים13
2.076B0.462.04%492.980Kשירותי טכנולוגיה1
933.000M0.001.61%1.448Mמסחר קמעונאי1
49.867B3.621.39%8.497Mמסחר קמעונאי1
85.746B2.57-0.70%19.148Mכלי עזר14
27.548B0.374.46%699.852Kהפקת ייצור6
500.500M0.06-2.68%1.527Mטכנולוגיה אלקטרונית2
21.648B0.67-1.49%339.778Kשירותי הפצה6
1.528B0.13%14.022Mמסחר קמעונאי1
75.956B2.891.44%9.199Mבני קיימא לצרכן4
138.147B3.04-2.67%3.749Mשירותים תעשייתיים9
3.825B1.31%10.799Mשירותים תעשייתיים1
22.667B0.260.85%4.333Mפיננסי13
72.039B2.82-0.54%72.219Mפיננסי11
87.500M-0.29%140.880Kשירותי הפצה1
21.502B0.00-0.72%5.271Mמסחר קמעונאי5
533.572M-0.31%1.529Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
2.831B3.850.92%1.768Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
61.278B0.14-0.74%2.681Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17
1.271B5.63%16.761Mמינרלים שאינם אנרגיה2
23.539B3.73-3.67%2.743Mכלי עזר3
72.758B1.86-1.16%79.629Mבני קיימא לצרכן8
690.000M-1.45%8.598Mבני קיימא לצרכן1
9.163B0.15-0.57%531.705Kשירותי בריאות4
14.300B0.14-2.22%3.165Mשרותים לצרכן12
2.186B3.06-49.28%2.685Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
4.867B0.634.32%60.290Mהפקת ייצור2
2.573B0.19-0.40%3.368Mהפקת ייצור7
9.597B0.170.78%10.807Mתעשיות תהליכים9
9.297B1.10-0.11%669.759Kשירותי טכנולוגיה5
4.751B-3.17%2.884Mמינרלים אנרגיה1
%מסחר קמעונאי1
43.433B1.11-1.28%3.075Mפיננסי11
8.201B0.12-1.77%2.212Mפיננסי12
17.496B1.162.86%4.308Mשונות18
9.532B4.62-2.76%551.504Kפיננסי2
115.345B2.46%52.110Kפיננסי2
32.835B15.09-0.33%40.674Mתקשורת2
2.172B7.46-2.04%18.359Mהוֹבָלָה2
288.000M-1.56%1.846Mשרותים לצרכן1
9.191B3.381.22%4.661Mשירותי הפצה1
291.100M0.00-1.83%2.307Mטכנולוגיית בריאות2
46.777B6.57-6.29%28.169Mהפקת ייצור11
743.367M-1.92%9.082Mשונות1
1.200B0.04-2.17%2.402Mשירותי פרסום5
2.678B0.37-3.53%12.308Mהפקת ייצור5
158.668B6.06-2.11%2.798Mבני קיימא לצרכן4
9.697B-1.52%7.104Mשרותים לצרכן5
2.071B-1.81%111.193Kפיננסי1
961.372M2.442.15%14.867Mהפקת ייצור1
170.993B1.34-1.72%13.292Mמינרלים אנרגיה2
385.313M1.462.92%10.489Mשרותים לצרכן3
698.283M0.00%20.056Kבני קיימא לצרכן1
5.160B2.40-0.26%1.882Mמינרלים שאינם אנרגיה3
28.433B0.58-2.29%4.730Mהוֹבָלָה2
1.937B0.07-2.96%3.717Mשירותי טכנולוגיה7
20.605B1.65-1.47%5.534Mטכנולוגיית בריאות4
29.219B-3.44%3.363Mמינרלים שאינם אנרגיה1
10.025B5.293.14%19.908Mפיננסי3
838.306M-0.84%20.899Kשרותים לצרכן1
1.649B-0.36%6.501Mשרותים לצרכן2
2.134B4.04-6.25%844.681Kתעשיות תהליכים1
13.788B0.900.46%10.218Mפיננסי11
108.466B0.71-0.89%25.056Mפיננסי29
596.295M2.52-2.46%264.109Kבני קיימא לצרכן1
377.363B1.38-3.05%76.966Mפיננסי10
14.845B3.32%16.282Kשרותים לצרכן2
%טכנולוגיה אלקטרונית1
16.944B6.74-2.14%696.993Kמסחר קמעונאי3
170.347B13.99-1.23%32.812Mמינרלים שאינם אנרגיה7
3.798B-2.53%920.458Kטכנולוגיה אלקטרונית2
139.375B0.67-2.31%15.383Mתעשיות תהליכים18
2.084B8.26%1.594Mהוֹבָלָה1
23.340B5.14-0.19%26.788Mהפקת ייצור4
3.669B1.061.86%1.989Mשירותי הפצה7
38.204B3.27-0.69%31.101Mתקשורת1
טען עוד