קח את המסחר שלך לשלב הבא התחל ניסיון חינם

תעשיות שוק המניות — ‎טורקיה‎

הטבלה שלהלן מורכבת ממניות המאוגדות לפי תעשיות. נתח אותם באמצעות מגוון רחב של ערכי ביצועים ונתונים כגון שווי השוק, נפח מסחר ומספר המניות הכלולות, אלו רק מס' דוגמאות.

       
35.363B1.64%31.866Mטכנולוגיה אלקטרונית1
8.673B1.82%395.721Kתעשיות תהליכים8
94.692M1.43%47.493Kהוֹבָלָה1
24.795B-0.68%27.289Mהוֹבָלָה2
4.745B1.05%6.630Mכלי עזר3
515.850M1.97%1.462Mמינרלים שאינם אנרגיה1
6.724B-0.78%1.270Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10
13.621B-0.70%203.878Kהפקת ייצור6
13.115B1.65%558.585Kבני קיימא לצרכן3
18.510B-0.28%398.158Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2
27.912B-0.06%373.161Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5
892.160M-1.72%1.955Mטכנולוגיית בריאות1
7.811B1.64%1.143Mהפקת ייצור6
2.481B-1.21%41.858Kתעשיות תהליכים2
8.362B1.70%8.784Mתעשיות תהליכים2
33.063B-0.03%24.166Mתעשיות תהליכים6
5.582B-0.38%7.794Mשירותי פרסום3
615.940M-0.17%231.053Kטכנולוגיה אלקטרונית1
386.750M-2.41%423.526Kטכנולוגיה אלקטרונית1
264.458M-0.56%407.221Kטכנולוגיה אלקטרונית1
36.243B-0.20%1.018Mמינרלים שאינם אנרגיה17
10.081B0.36%1.322Mתעשיות תהליכים12
%שירותי טכנולוגיה1
688.200M0.97%397.602Kמסחר קמעונאי1
38.137B0.08%1.676Mמסחר קמעונאי1
34.250B0.13%6.419Mכלי עזר12
11.279B-0.51%706.160Kהפקת ייצור6
504.625M-1.41%542.732Kטכנולוגיה אלקטרונית1
3.010B-0.64%1.123Mשירותי הפצה5
1.421B0.14%5.922Mמסחר קמעונאי1
41.518B-2.42%3.200Mבני קיימא לצרכן4
60.267B-0.61%2.531Mשירותים תעשייתיים9
4.095B0.29%1.058Mשירותים תעשייתיים1
17.561B-0.22%1.202Mפיננסי11
41.560B0.26%24.713Mפיננסי9
130.750M-0.57%449.093Kשירותי הפצה1
18.022B-0.92%1.292Mמסחר קמעונאי3
1.200B0.21%3.871Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
2.011B0.24%777.979Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3
65.872B-0.55%432.848Kמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17
995.564M2.68%444.529Kמינרלים שאינם אנרגיה2
5.276B1.00%1.044Mכלי עזר3
28.557B-0.64%32.764Mבני קיימא לצרכן7
990.000M-1.00%20.964Mבני קיימא לצרכן1
5.183B-0.43%325.664Kשירותי בריאות3
9.056B0.48%1.502Mשרותים לצרכן11
250.320M0.85%4.750Mמוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1
3.666B-1.07%2.351Mהפקת ייצור1
3.954B-0.13%832.236Kהפקת ייצור6
7.639B0.25%1.822Mתעשיות תהליכים8
6.297B-1.65%503.747Kשירותי טכנולוגיה4
3.029B-0.60%2.737Mמינרלים אנרגיה1
13.350B0.17%1.348Mפיננסי11
37.226B0.61%242.267Kפיננסי10
12.576B0.70%2.816Mשונות17
7.268B-0.77%1.121Mפיננסי3
141.336B0.66%7.763Kפיננסי2
710.001M-1.27%111.942Kתקשורת1
627.480M-0.60%106.329Kהוֹבָלָה1
337.500M-1.32%3.529Mשרותים לצרכן1
5.223B1.33%3.412Mשירותי הפצה1
634.680M-4.97%1.105Mטכנולוגיית בריאות2
31.992B0.37%24.989Mהפקת ייצור10
1.164B0.00%19.132Mשונות2
4.271B2.11%503.142Kשירותי פרסום5
977.673M0.38%261.507Kהפקת ייצור4
85.322B0.79%972.421Kבני קיימא לצרכן4
9.019B2.35%23.118Mשרותים לצרכן5
1.601B-0.71%36.470Kפיננסי1
578.325M-0.25%1.081Mהפקת ייצור1
89.583B-0.23%6.176Mמינרלים אנרגיה2
255.000M3.03%9.105Mשרותים לצרכן1
208.975M-1.52%12.910Kבני קיימא לצרכן1
2.947B-0.40%956.861Kמינרלים שאינם אנרגיה2
12.470B-1.00%3.414Mהוֹבָלָה2
2.299B-0.41%591.018Kשירותי טכנולוגיה6
6.236B1.08%5.505Mטכנולוגיית בריאות2
5.100B-0.16%294.536Kטכנולוגיית בריאות1
15.936B-2.15%2.694Mמינרלים שאינם אנרגיה1
11.139B-0.49%2.916Mפיננסי3
275.393M10.00%227.786Kשרותים לצרכן1
1.925B-5.41%13.380Mשרותים לצרכן2
824.250M0.32%215.798Kתעשיות תהליכים1
8.004B0.94%5.319Mפיננסי10
49.956B0.61%18.294Mפיננסי26
565.583M0.59%100.716Kבני קיימא לצרכן1
190.346B2.94%79.631Mפיננסי10
6.931B-1.03%15.046Kשרותים לצרכן2
1.050B-1.97%476.561Kמסחר קמעונאי2
22.820B1.09%9.997Mתקשורת1
110.862B0.19%22.534Mמינרלים שאינם אנרגיה7
2.808B-0.48%210.632Kטכנולוגיה אלקטרונית2
53.737B-1.17%6.006Mתעשיות תהליכים20
1.021B0.73%1.784Mהוֹבָלָה1
16.594B1.39%46.503Mהפקת ייצור5
5.904B-0.24%427.423Kשירותי הפצה6
33.576B-0.84%12.226Mתקשורת1
טען עוד