מדד תנועה כיווני (DMI)

מדד התנועה הכיוונית (DMI) הוא למעשה אוסף של שלושה אינדיקטורים נפרדים המשולבים לאחד. תנועה כיוונית מורכבת ממדד הכיוון הממוצע (ADX) מתנד כיוון פלוס (+ DI) ומתנד כיוון מינוס (DI-). מטרתה של DMI היא להגדיר האם קיימת מגמה או לא. זה בכלל לא לוקח כיוון בחשבון. שני המתנדים האחרים (+ DI ו DI-) משמשים להשלמת ה- ADX. הם משרתים את המטרה של קביעת כיוון המגמה. על ידי שילוב של שלושתם, למנתח הטכני יש דרך לקבוע ולמדוד את חוזק המגמה כמו גם את כיוונו.
 
‎ קרא עוד ‎‎ על התנועה הכיוונית (DMI).
הצג עוד סקריפטים
1
23
...
6
1
2
...
6