ממוצע נע פשוט (SMA)

ממוצעים נעים מציגים את המחיר הממוצע של מכשיר פיננסי בפרק זמן מוגדר. עם זאת, ישנם כמה סוגים שונים של ממוצעים נעים. הם בדרך כלל נבדלים זה מזה באופן בו משקללים נתונים שונים או במשמעותם. ממוצע נע פשוט (SMA) הוא ממוצע נע לא משוקלל. המשמעות היא שלכל תקופה במערך הנתונים יש חשיבות שווה ומשוקללת באותה מידה. עם סיום כל תקופה, נשמטת נקודת הנתונים הישנה ביותר והחדשה ביותר מתווספת להתחלה. שימו לב כי מכל הממוצעים הנעים SMA המחיר שלה הכי מעוכב.
 
‎ קרא עוד ‎‎ על ממוצע נע פשוט.
הצג עוד סקריפטים
1
23
...
51
1
2
...
51