spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

קריפטו של מסחר אלקטרוני: טיפול קמעונאי הופך לדיגיטלי

11 symbol
טסלה מקבלת Dogecoin? Shopify מקבלת ביטקוין? זה נכון, אנשים, קריפטו הופך במהירות לשיטת תשלום בת קיימא עבור חברות מסוימות. טכנולוגיית בלוקצ'יין הופכת בקלות הוספת קריפטו לצינורות קיימים, והיתרונות מדברים בעד עצמם: עמלות נמוכות יותר, עסקאות אנונימיות והגנות עמידות בפני הונאה. אבל תמיד יש שני צדדים לכל מטבע - קונים המשתמשים בקריפטו עלולים להיחשף לתנודתיות במחירים, כמו גם להיעדר הגנות טיפוסיות לקונים בעת שימוש ב-fiat. עם זאת, ככל שהטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, חברות במסחר אלקטרוני יחפשו להתפתח עוד יותר וההזדמנויות הפוטנציאליות עדיין עצומות. אז שמור על עיניים - ניצוץ זה מפרט כמה מטבעות מסחר אלקטרוני בלבד, עם כמה אפשרויות מוקדמות לשים בסל התיקים שלך.

אך זכרו, זו לא המלצה. סימולים אלה נאספו על סמך נתוני TradingView ועליך תמיד לעשות מחקר משלך לפני ביצוע עסקה.