spark image
Photo: Fakurian Design / Unsplash

קריפטו של שיתוף קבצים: שיתוף קבצים מבוזר

סימולים 14מעודכן
תן, ותקבל. אם אי פעם היתה התאמה מגן עדן, זה בלוקצ'יין ושיתוף קבצים. הצעות מטבעות ואסימונים משמשים לתגמול משתמשים על אירוח שטח אחסון במחשבים שלהם וקיזוז השימוש שלהם במשאבים. זה יכול לעזור לעודד מבקרים להעלות את המערכות שלהם, או לתגמל אנשים על הוספת תוכן חדש לפלטפורמה - בתנאי שהם בעלי הזכויות המלאות לחומר שברשותם. אבל חכה! בעוד שפלטפורמות רבות הן לגיטימיות, שיתוף קבצים לרוב רגיש לפיראטיות. הקפד לבדוק הכל ולבצע בדיקת נאותות לפני ביצוע השקעה. ברשימה שלנו יש כמה אסימונים עיקריים המעורבים בשיתוף קבצים בבלוקצ'יין, אבל זכור לעשות את המחקר שלך.