שונות

לא ידענו איפה עוד לשים את הניצוצות האלה, אז שמנו אותם כאן.