הסמן זז/קופץ בזמן השרטוט

אם אתה מבחין בהתנהגות חריגה בזמן השרטוט (כלומר אינך יכול להגדיר נקודת עיגון לאזור מסוים), ייתכן שאתה עובד עם מצב מגנט מופעל. מצב מגנט גורם לכל הרישומים הניידים להיצמד  לערכי גבוה/נמוך/סגירה/פתיחה OHLC, ולכן נוצרים קשיים בהזזת הסמן.

כדי להשבית את מצב מגנט, לחץ על סמל המגנט בתפריט בצד שמאל (הסמל אמור להפוך ללבן כשהוא מושבת).

בבקשה ודא שמצב מגנט מושבת בגרף שלך:

אפשר להפעיל או להשבית מצב מגנט גם על ידי החזקת מקש Ctrl/Command בזמן השרטוט: