סרגלי המחיר נעלמו מהגרף

יש להניח שהסתרת את סדרת הנתונים והיא אינה גלויה בגרף שלך. כדי להחזיר אותו, אנא לחץ על סימול העין הקטנה ליד שם הסימול.