הגרף נראה דחוס מדי

סביר להניח שהשתמשת באינדיקטור, שיש לו רמות הממוקמות רחוק מסדרת הסימולים. הגרף הופך דחוס מכיוון שקנה המידה האוטומטי של הגרף מאלץ אותו להתאים לכל רמות האינדיקטורים באזור החשוף.

ניתן לפתור את הבעיה על ידי הסתרת האינדיקטור או ההתאמה שלו כך שהרמות יהיו קרובות יותר לערכי הסימול.

להלן דוגמה עם אינדיקטור Pivot Points Standard.