כותרות אינדיקטורים, פרמטרים וערכים נעלמו מהמקרא (הפינה השמאלית העליונה של הגרף)

יש אפשרות להציג/להסתיר כותרות אינדיקטורים במקרא (שורת מצב) על ידי לחיצה על כפתור הפלוס (+/-) בפינה השמאלית העליונה של הגרף.