גרף Renko אינו מוצג או מוצג באופן שגוי

כדי שגרף Renko יוצג כראוי, חשוב לבחור את גודל התיבה המתאים. אם גרף Renko לא מוצג, סביר להניח שבחרת בתיבה גדולה מדי עבור הסימול הנוכחי.

אתה יכול לשנות את גודל התיבה בהגדרות הגרף באופן ידני או לבחור בשיטת ATR להקצאת גודל התיבה.

ATR באינדיקטור Average True Range (ATR). במאפייני גרף, תוכל לציין את אורך הברים לאחור, שישמש כערך קלט ATR