האם יש דרך לשנות את אזור הזמן של הגרף או את זמן השעון בתחתית הגרף?

ניתן לשנות את אזור הזמן ו/או השעה בגרף בסרגל התחתון על ידי לחיצה על השעון או בהגדרות הגרף בלשונית סימול.