כשאני משווה סימולים, אני רואה רק קווים מנותקים בגרף

אם אתה משווה שינויי ערך של שני סימולים או יותר במהלך פרק זמן מסוים, ייתכן שתקבל את השורות המנותקות שלא ניתן להשוות.

מה שצריך לעשות זה פשוט להפעיל אינדקס ל-100 בתפריט הגדרות קנה המידה.

תקבל גרף הגיוני ושם ניתן יהיה להשוות את השינויים בערך.

איך זה עובד?

כבסיס להשוואה, קח את הערך הראשון בגרף והגדר אותו ל-100 עבור כל הסימולים שברצונך להשוות. כדי לחשב את הערכים הבאים, נוסיף את אחוז השינוי של כל סימול ביחס לערך הראשון ל-100.

לפיכך, אנו יכולים לבצע הערכה השוואתית של שינויים במחיר של סימולים הנסחרים בטווחי מחירים שונים לחלוטין עם תנודתיות שונה.