כשאני משווה סימולים, אני רואה רק קווים מנותקים בגרף