איך למקם את כל הסקאלות מימין או שמאל?

בהגדרות הגרף, ניתן להגדיר את הצד הימני או השמאלי של גרף על מנת למקם את כל סקאלות המחירים: