אני לא יכול להסתיר את סולם המחירים

נראות המאזניים מותאמת כעת אוטומטית. קנה המידה מוצג תמיד אם משהו מחובר אליו. אם לא צמוד אליו כלום., סולם המחירים מוסתר  לכן, אם ברצונך לכבות את קנה המידה, הצמד את האינדיקטורים והסימולים המצורפים אליו לסולם אחר או בחר את ה אפשרות 'ללא קנה מידה'.

כלומר, אתה יכול לצרף אינדיקטור לסולם אחר (ימני) כדי להסתיר את הסולם השמאלי: