כיצד אוכל לראות מספר גרפים בטאב אחד?

לחץ על הלחצן בחר פריסה בסרגל הכלים העליון ובחר באחת מהפריסות הזמינות.