איך אוכל למזג את הגרף והאינדיקטור לחלונית אחת?

אפשר להשתמש באפשרות 'העבר אל' על ידי פתיחת תפריט ההקשר של האינדיקטור ולחיצה ימנית על שמו או במקרא שלו בגרף. בחר 'העבר אל' ובחר את האפשרות שאתה צריך.

אפשר גם לבחור את האינדיקטור ולהעבירו לחלונית אחרת באמצעות העכבר.