קיבלתי הודעת 'הגרף שלך גדול מדי ולא ניתן לשמור'

אם אתה מקבל הודעה זו, זה אומר שגודל פריסת הגרף שלך חרג מהמגבלה המקסימלית שלנו. אנא הסר את כל השרטוטים שאתה לא צריך בחלון ניהול שרטוטים או צור פריסת גרף חדשה.