היכן אני יכול לראות פרמטרים של אסטרטגיה?

יש לנו פרמטרים של אסטרטגיה נסתרים באופן זמני ממקרא האסטרטגיה בגרף. אנא פתח את תפריט ההגדרות של האסטרטגיה כדי לראות את הפרמטרים.