כיצד אוכל להפעיל/להשבית עיגולים/נקודות צבעוניים של אירועים כלכליים בתרשים?

כדי להפעיל או להשבית אירועים כלכליים בגרף, פתח את תפריט מאפייני גרף, עבור ללשונית אירועים ולאחר מכן השבת או הפעל הצג אירועים כלכליים גרף.