ערכי גרף העמודות אינם מדויקים

ניתן למצוא מחירים שלא תואמים לערכי OHLC של סרגל המחיר הנוכחי בגבולות של בר עבה בגרף.  הסיבה להתנהגות כזו היא עיוות גובה הבר (עמודה) בגלל הרוחב שלו. בצילום המסך, אפשר לראות חץ כחול המציג AAPL, בר D, מסומן כבר דק, וחצים אדומים מציגים גבולות של AAPL כאשר בר D מסומן כבר עבה.