כיצד אוכל להפעיל/להשבית את סרגל הכלים של השרטוטים?

עליך ללחוץ על התפריט בפינה השמאלית העליונה ולהציג או להסתיר את סרגל הכלים על ידי שינוי מיקום המתנד: