כיצד אוכל להפעיל/להשבית את סרגל הכלים של השרטוטים?