איך לבחור מספר אובייקטים

להלן קיצור הדרך המאפשר לבחור מספר שרטוטים ולאחר מכן להעביר, למחוק או להעתיק את כל הפריטים שנבחרו בו זמנית.

כדי להשתמש בבחירה מרובה, עליך להחזיק את מקש Ctrl/Command וללחוץ על השרטוט או לבחור את האזור הנדרש בגרף: