כיצד לגרור שרטוטים בצורה אופקית / אנכית

החזקת Shift תוך כדי גרירת שרטוטים מאפשרת לך להעביר פריטים בצורה אופקית/אנכית מנקודת ההתחלה שלהם:

כדי למקם את כלי השרטוט שנבחר בצורה מדויקת יותר, תוכל להשתמש בחצים במקלדת. התנועה לאורך סולם הזמן (שמאל-ימין) = 1 בר, התנועה לאורך סולם המחירים (למעלה-למטה) = דקהטיק אחד.