איך להציג אפשרויות הסתרה, הגדרות והסרה של סימול אינדיקטור או סימול

פשוט הזז את הסמן מעל שורת הכותרת בפינה השמאלית העליונה של הגרף והלחצנים יופיעו אוטומטית.