איך להציג אפשרויות הסתרה, הגדרות והסרה של סימול אינדיקטור או סימול