תינוק נטוש - דובי

תינוק נטוש דובי זו תבנית נר ספציפית שלעתים קרובות מאותתת על מגמת היפוך כלפי מטה מבחינת מחיר נייר הערך. היא נוצרת כאשר מופיע גאפ בין המחיר הנמוך ביותר של נר דמוי דוג'י לבין הנר של היום הקודם. 

הנר הקודם הוא ירוק, גבוה ובעל פתיל קטן. . לנר הדוג'י יש גם גאp בין נקודת המחיר הנמוכה ביותר שלו לנקודת המחיר הגבוהה ביותר של הנר שמגיע לאחר מכן, שהוא אדום, גבוה וגם בעל פתיל קצר . פתיל נר הדוג'י חייב להגיע בגאפ מתחת או מעל הפתיל של היום הראשון והשלישי כדי לקבל את אפקט תבנית התינוק הנטוש.

תשומות:

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50.  אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל - SMA אז תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA   זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50 , SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 ואת ה-SMA50 ל-SMA200.   אם המחיר הנוכחי הוא מעל  SMA50 ו-SMA50  הוא מעל  SMA200 זה ייחשב למגמת עלייה.  אם המחיר נמוך מSMA50  ו- SMA50  נמצא מתחת ל-SMA200   מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

 

באמצעות השוואה בין שני  ממוצעים נעים פשוטים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.