Dragonfly Doji - Bullish - דרגון פליי דוג'י - שוורי

דרגון פליי דוג'י - שוורי Dragonfly Doji - Bullish

Dragonfly Doji הוא תבנית המופיעה באופן קבוע ברגעי שוק מרכזיים. זהו דוג'י ספציפי שבו גם מחיר הפתיחה והסגירה נמצאים בשיא  של יום נתון או קרובים אליו יחסית. דרגון פליי דוג'י עם צל תחתון ארוך יותר מסמן מגמה שורית.

הגרסה הדובית של תבנית דרגון פליי דוג'י היא Gravestone Doji pattern