בולען - שוורי

בולען שוורי היא תבנית היפוך שנמצאת בדרך כלל בסוף מגמת ירידה נתונה, היא מורכבת משני נרות. כדי להבדיל את היום הראשון, תבנית נר זו מציגה גוף נר קטן, ואחריו יום שבו גוף הנר עוקף את הגוף במלואו מהיום הקודם, ונסגר בכיוון ההפוך של המגמה.. למרות שזה דומה לתבנית גרף ההיפוך החיצוני, זה לא חיוני שתבנית זו תעקוף לחלוטין את הטווח (מגבוה לנמוך), אלא רק את הפתיחה והסגירה.

תשומות:

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר באופן כללי עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות יש להשתמש כדי לזהות את המגמה:

SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל-SMA, תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA, זו מגמת עלייה.

SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה בנפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200. אם המחיר הנוכחי הוא מעל SMA50 ו-SMA50 הוא מעל SMA200, זה יחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו-SMA50 מתחת ל-SMA200, זוהי מגמת ירידה.

אם אין זיהוי - המדד לא לוקח בחשבון את מגמת המחיר.

על ידי השוואה בין שני SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כשהמגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.