כוכב ערב - דובי

כוכב ערב הוא נר דובי המופיע במהלך מגמת עלייה ומורכב משלושה נרות. הוא מתחיל בנר ירוק ארוך יומי. לאחר מכן מגיע יום נרות עם גאפ וגוף נר קטן, ומסתיים בסגירה כלפי מטה. הסגירה תהיה מתחת לנקודת האמצע של היום הראשון.

הגרסה השורית של תבנית כוכב הערב היא תבנית נרות כוכב הבוקר.

תשומות:

 

באופן מסורתי, תבנית נר זו מזוהה בשילוב עם כיוון מגמה ספציפי, כלומר זה עשוי להיות חשוב עבור התבנית אם המחיר בדרך כלל עולה או יורד. האפשרות 'זהה מגמה בהתבסס על' מאפשרת לך לציין באיזו מהשיטות הבאות להשתמש כדי לזהות את המגמה:

  • ממוצע נע פשוט 50 - SMA50 - האינדיקטור משווה את המחיר הנוכחי של הסימול לממוצע נע הפשוט שלו (SMA) באורך של 50. אם המחיר הנוכחי הוא מתחת ל SMA  אז תנועת מחיר זו נחשבת למגמת ירידה. אם המחיר הוא מעל ה-SMA  זו מגמת עלייה. 
  • ממוצע נע פשוט 200 ו 50 - SMA50, SMA200 - האינדיקטור משווה באופן נפרד את המחיר הנוכחי ל-SMA50 וה-SMA50 ל-SMA200.  אם המחיר הנוכחי הוא מעל  SMA50 ו-SMA50  הוא מעל  SMA200 זה ייחשב למגמת עלייה. אם המחיר נמוך מ-SMA50 ו נמצא SMA50  מתחת ל-SMA200   מדובר במגמת ירידה.
  • אין זיהוי - המדד אינו לוקח בחשבון את מגמת המחיר

 

באמצעות השוואה בין שני שני ממוצעים נעים פשוטים SMAs שונים, האפשרות 'SMA50, SMA200' מזהה רק מגמות חזקות יותר. כאשר המגמה חלשה והתנאי הנ"ל לא מתקיים, לא יתגלו תבניות. לעומת זאת, האפשרות 'SMA50' תזהה גם מגמות חלשות יותר.