שלושה חיילים לבנים - שוורי

תבנית היפוך שורית זו מורכבת משלושה נרות ירוקים בעלי גוף ארוך ברצף מיידי. כל אחד נפתח בתוך הגוף לפניו והסגירה קרובה לשיא היומי.

הגרסה הדובית של תבנית זו היא תבנית שלושת העורבים השחורים.